Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander Medisch Centrum krijgt predicaat TopZorg liesbreuk en OSAS

Meander Medisch Centrum krijgt van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van liesbreuk en OSAS (slaapapneu). Het predicaat geldt tot en met 2014. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen.

 

De toekenning van het TopZorg predicaat laat zien dat Meander Medisch Centrum verder kijkt dan de behandeling. Het ziekenhuis stelt de mens centraal, door speciale aandacht voor nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg.

Snelle zorg
Bij de toekenning van TopZorg liesbreuk is nauw samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Voor patiënten met een liesbreuk is het van belang dat zij snel worden geholpen. De NVvH beveelt een dagbehandeling aan met goede pijn- en misselijkheidbestrijding. In een TopZorg ziekenhuis kunnen patiënten snel terecht in de ‘one-stop-shop’ voor onderzoek en diagnostiek op één dag. De datum en het tijdstip van de ingreep worden direct ingepland. De operatie dient binnen vier weken na het eerste polibezoek plaats te vinden.

Vertrouwde omgeving
Voor TopZorg OSAS werkte Menzis samen met de Apneu Vereniging. Een apneu is een ademstilstand tijdens de slaap. Dit kan leiden tot een slechte nachtrust, wat een grote impact heeft op het dagelijks leven. Daarom is het van groot belang dat de patiënt niet alleen bij een zorgaanbieder met voldoende ervaring terecht kan, maar dat deze de patiënt ook  goed begeleidt. Zo vindt 50% van het slaaponderzoek thuis plaats; in een vertrouwde omgeving in het eigen ritme van de patiënt. Daarnaast is er aandacht voor aanvullende behandelmogelijkheden zoals stoppen met roken, afvallen en begeleiding door een OSAS-verpleegkundige. In Meander Medisch Centrum werken drie medische specialismen samen om patiënten met deze slaapstoornis optimale zorg te bieden: neurologie, longgeneeskunde en KNO.


Datum: 2 juli 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013