Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander Medisch Centrum: gezonde financiële positie

Accountantskantoor BDO heeft net als voorgaande jaren onderzoek gedaan naar de financiële positie van algemene ziekenhuizen. Hiervoor zijn de jaarrekeningen over 2014 onderzocht. Uit het onderzoek zou blijken dat 22 procent van de ziekenhuizen – waaronder volgens BDO ook Meander Medisch Centrum - zich in de gevarenzone bevindt, mede als gevolg van een teruglopende zorgvraag. In een onderzoek op basis van gegevens uit het voorgaande jaar was dat nog 19 procent.

 

 

Als ziekenhuis herkennen we ons niet in het gepresenteerde beeld. De ranking van BDO is gebaseerd op een financiële momentopname op 31 december 2014 zonder verdere verdieping of nuance. Voor de interpretatie van de jaarcijfers van Meander Medisch Centrum is het van belang om te realiseren dat we in 2014 de (sloop)kosten voor de oudbouw (de locaties Lichtenberg en Elisabeth) hebben betaald, terwijl de opbrengsten pas in januari 2015 worden bijgeschreven. Dit geeft uiteraard een zeer vertekend beeld.

 

Verder speelt jaarlijks het issue dat het declaratieplafond, zoals dat met de zorgverzekeraars is afgesproken, wordt overschreden. Dit valt goed te begrijpen: de overschrijving komt doordat patiënten massaal kiezen voor Meander Medisch Centrum vanwege het mooie en comfortabele nieuwe ziekenhuis. De nieuwbouw heeft een sterk aanzuigende werking op nieuwe patiënten.
Ons uitgangspunt als goed en betrouwbaar zorgverlener is dat wij onze patiënten te allen tijde de beste zorg proberen te geven, ook als het declaratieplafond daarmee wordt overschreden. De extra kosten die hieruit voortvloeien, nemen wij noodzakelijk voor onze eigen rekening. Dit betrof in 2014 vele miljoenen aan zorgomzet. Dit kan natuurlijk niet onbeperkt doorgaan. Daarom worden intensieve gesprekken gevoerd met zorgverzekeraars om deze zorg alsnog te vergoeden.

 

Onze financiële positie, kijkend naar liquide middelen en eigen vermogen, is zeer gezond. Om dit zo te houden, sturen wij voortdurend op het terugbrengen van kosten en daarmee betaalbare zorg en verruiming van het declaratieplafond om ook de komende jaren financieel gezond te blijven.

 

Informatie bijgewerkt: 9 October 2015