Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander levert constante en goede prestatie in Elsevier-onderzoek

Meander Medisch Centrum in Amersfoort behoort tot de kopgroep van ziekenhuizen die de afgelopen vijf jaar de meest constante prestaties hebben geleverd én het meest patiëntgericht zijn. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ van Elsevier.

 

Het Elsevier-onderzoek toont aan dat Meander in de periode 2010-2014 een constante prestatie levert en hoger dan gemiddeld scoort. Anita Wydoodt, lid van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum reageert: “Meander hoort tot de zestien ziekenhuizen die door de jaren heen hoger dan gemiddeld scoren op alle aspecten. De hoge en stabiele kwaliteit van zorg van Meander komt niet alleen bij het Elsevier-onderzoek naar voren, maar is de afgelopen jaren ook gebleken uit andere onderzoeken. Ook beschikt Meander over een groot aantal kwaliteitskeurmerken. Die hoge kwaliteit van zorg willen we vasthouden, verbeteren en zichtbaar en voelbaar maken voor de patiënt.”

Het Elsevier-onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ is een jaarlijkse meting met als doel om een representatief beeld te krijgen van het functioneren van een ziekenhuis. Elsevier baseert de beoordeling op de zogeheten prestatie-indicatoren waarover ziekenhuizen verplicht zijn informatie aan te leveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het zorginstituut Nederland. Dit jaar zijn ruim 500 indicatoren gebruikt voor het onderzoek. Bij de beoordeling van de ziekenhuizen zijn ook de volumenormen voor operaties meegenomen. Dat zijn minimale aantallen operaties die medisch specialisten volgens wetenschappelijke verenigingen moeten halen per jaar om voldoende ervaring en routine te hebben om de patiëntveiligheid te kunnen waarborgen. Meander voldoet aan al deze minimale volumenormen.

De indicatoren en de volumenormen leiden samen tot een eindoordeel op twee pijlers: de patiëntgerichtheid en de medische zorg. Bij patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening, de informatieverstrekking aan de patiënt en de wachttijden voor een behandeling. Meander haalt op dit onderdeel de maximale score. De tweede pijler voor het eindoordeel is medische zorg, waarbij het gaat om de veiligheid van de patiënt en om de effectiviteit (werkt het ziekenhuis volgens de geldende inzichten). Op deze pijler scoort Meander gemiddeld ten opzichte van andere ziekenhuizen.

De resultaten van het Elsevier-onderzoek zijn online te vinden op besteziekenhuizen.elsevier.nl.

 

Informatie bijgewerkt: 29 October 2014