Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander krijgt herdenkingsplek voor nabestaanden

Met een cheque van € 5.000 van Monuta Helpt gaat Meander Medisch Centrum een herdenkings-plek realiseren voor nabestaanden van overleden patiënten van Meander Medisch Centrum.

 

Ook de Raad voor Kerken en de Sint Ansfriduskerk dragen financieel bij aan de totstandkoming van een herdenkingsplek, omdat zij bij nabestaanden de behoefte zien aan een fysieke plek voor herinneren, rouwen en herdenken. Geestelijk verzorger Gerben Brunsveld: “De wens om een herdenkingsplek in het prachtige park buiten het ziekenhuis in te richten, hadden we als ziekenhuis al langer. We merken dat steeds meer nabestaanden behoefte hebben aan een plek om hun geliefden, die in het ziekenhuis zijn overleden, te herdenken. Ook de bijeenkomst die wij jaarlijks organiseren op de Dag van Gedenken rondom Allerzielen op 2 november, wordt goed bezocht. De herdenkingsplek die we gaan inrichten dient een duidelijk gemarkeerde plek te zijn die nabestaanden de ruimte biedt om te herinneren, te gedenken en te rouwen. De komende tijd zullen we een passende vorm en invulling gaan bedenken voor een rustige plek in het Meanderpark. De herdenkingsplek is een sponsorproject van Stichting Vrienden Meander Medisch Centrum.”

 

 

Sander Groeneveld en Johan Sienema van Monuta Amersfoort overhandigen een cheque van € 5.000 aan Gerben Brunsveld, geestelijk verzorger van Meander Medisch Centrum en Yvonne Wieland van de Vrienden van Meander

 

 

Informatie bijgewerkt: 6 april 2018