Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander houdt mantelzorgweek en inloopspreekuur voor mantelzorgers

Meander Medisch Centrum start op 18 maart met een wekelijks inloopspreekuur voor mantelzorgers. Mensen die mantelzorg verlenen aan een patiënt, kunnen hier terecht met hun vragen. Ter gelegenheid van dit eerste inloopspreekuur is er van 16 tot en met 19 maart een Mantelzorgweek in het ziekenhuis.

 

Het inloopspreekuur is een van de activiteiten in het kader van het mantelzorg die het ziekenhuis ontwikkelt. Iedereen die vragen heeft over mantelzorg, kan op woensdag 18 maart tussen 15.30 en 16.30 uur terecht. Tijdens de Mantelzorgweek zijn er informatieve kraampjes over mantelzorg, opgesteld in de Laan van het ziekenhuis aan de Maatweg. Ook Mezzo, koepelorganisatie voor mantelzorgers, is aanwezig.

Meander is met alle aandacht voor mantelzorgers koploper van de Nederlandse ziekenhuizen. Daar is nog nauwelijks beleid voor mantelzorgers, hoewel de mantelzorgers van groot belang zijn voor de zorg aan patiënten in het ziekenhuis. In het Amersfoortse ziekenhuis zijn op een groot aantal afdelingen en poliklinieken verpleegkundigen geschoold in het omgaan met mantelzorgers. Ook is een klantenpanel gehouden. In dit vraaggesprek hebben mantelzorgers duidelijk gemaakt wat zij verwachten van de zorgverleners en over wat het ziekenhuis van hen mag vragen. De informatie uit het klantenpanel wordt gebruikt bij de verdere ontwikkeling van het inloopspreekuur en andere activiteiten voor mantelzorgers. Informatie hierover is te vinden op www.meandermc.nl/mantelzorg.

Meander Medisch Centrum vindt het belangrijk om mantelzorgers te betrekken bij de zorg, zeker nu er vanwege de wijzigingen in het zorgstelsel een steeds groter beroep op hen wordt gedaan. Mantelzorgers zijn onmisbare partners in zorg en welzijn. Het zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar mensen die zorg bieden omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Ze hebben daardoor de meeste kennis over de patiënt en nemen de zorg thuis vaak grotendeels op zich. De overheid stimuleert de samenwerking tussen formele en informele zorg steeds meer. In de ziekenhuiszorg ontbreekt echter nog vaak de structurele aandacht voor de kennis, vragen en behoeften van mantelzorgers. Met specifiek mantelzorgbeleid wil Meander Medisch Centrum hierin verandering brengen. Dit wordt in eerste instantie ingevoerd op de afdelingen Orthopedie en Longgeneeskunde, daarna ook op andere afdelingen.

Uit recent onderzoek van Mezzo blijkt dat meer dan tweederde van de mantelzorgers niet weet waar hij of zij in het ziekenhuis terecht kan voor ondersteuning en 37 procent heeft ondersteuning door het ziekenhuis gemist. Bijna 60 procent van de mantelzorgers heeft behoefte aan erkenning van artsen en verpleegkundigen in hun rol als mantelzorger, maar slechts een kwart heeft deze emotionele steun ook daadwerkelijk ervaren. Op landelijk niveau werken Meander Medisch Centrum en Mezzo samen met het Nijmeegse Radboud UMC in de MantelzorgAcademie.

 

Informatie bijgewerkt: 9 March 2015