Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander hematologieverpleegkundigen gediplomeerd voor beenmergpuncties

Vier gespecialiseerde hematologieverpleegkundigen van Meander Medisch Centrum zijn binnen het ziekenhuis opgeleid om zelfstandig beenmergpuncties te verrichten. Onlangs ontvingen zij hun diploma.

 

 

 

 

Specialistisch hematologieverpleegkundigen van Meander Medisch Centrum Hester Smit, Corine Kroeze, Mariëlle Govers, Hanneke van der Stelt (v.l.n.r.) zijn gediplomeerd om beenmergpuncties uit te voeren. 

Naast hen uiterst links hematoloog Dr. S.K. Klein en rechts hematoloog Dr. R. Fijnheer.

 

De gespecialiseerde verpleegkundigen hebben een uitgebreid scholingstraject doorlopen om zelfstandig beenmergpuncties te verrichten. Een hematoloog, internist gespecialiseerd in bloedziektes, is hierbij altijd aanwezig voor supervisie. Verpleegkundigen Hanneke van der Stelt, Hester Smit, Corine Kroeze en Mariëlle Govers zijn eerst theoretisch geschoold. Vervolgens trainden de twee Meander hematologen Dr. S.K. Klein en Dr. R. Fijnheer hen in de praktijk. Deze opleiding duurde ruim een half jaar.

 

Hematologie is het medische specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren. Het is een specialisatie binnen de interne geneeskunde. Als mogelijk sprake is van een bloedziekte is een beenmergpunctie zinvol.

 

Steeds meer worden ervaren verpleegkundigen door Meander Medisch Centrum zelf opgeleid om specialistische verrichtingen onder supervisie te doen. Meander loopt hiermee voorop in Nederland.

 

Datum: 4 juli 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013