Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander gynaecoloog in opleiding promoveert op PTSS (stress) na bevalling

Negen procent van de vrouwen vindt de bevalling een traumatische ervaring. Jaarlijks ontwikkelt zich bij ruim 2000 vrouwen een Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) na de bevalling. Dit stelde Meander gynaecoloog in opleiding Claire Stramrood vast. Veel vrouwen durven na een traumatisch ervaren bevalling nooit meer zwanger te worden, of ‘eisen’ een geplande keizersnede in een volgende zwangerschap.

 

“Er rust een taboe op psychische aandoeningen bij zwangeren en kraamvrouwen, terwijl veel vrouwen hiermee te maken krijgen. Ik pleit voor betere signalering van PTSS na de bevalling”, zegt Stramrood die op 26 juni promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en haar onderzoek deed aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

 

PTSS symptomen komen vooral vaker voor na een ongeplande (spoed)keizersnede, bij vrouwen die veel pijn ervaren tijdens de bevalling en bij degenen die moeilijk met stress kunnen omgaan. Als rekening wordt gehouden met gecompliceerde bevallingen, is er geen verschil in het optreden van PTSS na thuis- en ziekenhuisbevallingen. 

 

Complicaties
Vrouwen die complicaties krijgen tijdens de zwangerschap waardoor ze (veel) te vroeg bevallen, hebben een grote kans op PTSS. Stramrood stelde PTSS vast bij 14% van de vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging of bij wie de vliezen voortijdig waren gebroken. “Bij deze groep vrouwen is de kans op PTSS zo groot dat je er standaard op zou moeten screenen na de bevalling”, stelt Stramrood. Vijftien maanden na de bevalling heeft 11% van de vrouwen die zwangerschapsvergiftiging had nog steeds PTSS. 

 

Veelbelovend
Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar een effectieve behandeling van PTSS na de bevalling. Stramrood voerde een eerste, verkennend onderzoek uit naar EMDR-behandeling. Deze methode maakt gebruik van snelle oogbewegingen die een positief effect kunnen hebben op traumaverwerking. Zij vond bij vrouwen na EMDR-behandeling een afname van PTSS symptomen. Ook kregen de vrouwen vertrouwen om bij een volgende zwangerschap een vaginale baring aan te durven. Volgens Stramrood is het wenselijk om meer onderzoek te doen naar EMDR en of het bijdraagt aan een positief verloop van een volgende bevalling.


Opleiding en Onderzoek
Stramrood is in opleiding tot gynaecoloog in Meander Medisch Centrum Amersfoort, één van de 28 topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) in Nederland. In Meander Medisch Centrum is hiervoor de Meander Academie opgericht. STZ-ziekenhuizen bieden niet alleen opleidingen, maar ook wetenschappelijk onderzoek, topklinische en topreferente voorzieningen en hooggespecialiseerde zorg en een goede organisatie van die zorg.

 

Datum: 26 juni 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013