Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander gecertificeerd voor doelmatig en rechtmatig declareren

Meander Medisch Centrum ontving op 14 december het Direct Doelmatig Declareren certificaat voor negen specialismen. Dit is een bewijs van gefundeerd vertrouwen voor zorgverzekeraars dat het ziekenhuis passende zorg levert en declareert.

 

Lid van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum René van Dijk: “We zijn heel trots op deze eerste stap. De DDD certificering is belangrijk voor onze relatie met patiënten en de zorgverzekeraars. Hierdoor is zichtbaar dat Meander de zorg rechtmatig en doelmatig levert en declareert. Dit biedt ons voordelen, onder andere in de vorm van betere en speciale inkoopvoorwaarden van de zorg en hier profiteren onze patiënten weer van.’’

 

Doelmatig betekent passend bij de verrichte zorg en rechtmatig betekent dat Meander voldoet aan alle wettelijke eisen. Meander Medisch Centrum investeert al jaren in mensen en ICT-middelen om de administratieve processen optimaal in te richten tegen de laagst mogelijke kosten. Hierdoor is het gelukt om in korte tijd gecertificeerd te worden.

 

Het certificeringstraject is gestart in samenwerking met de grootste verzekeraar uit de regio, Zilveren Kruis. Het certificaat wordt afgegeven door een onafhankelijke partij, Intelligence to Integrity (i2i). Zij stellen op een objectieve manier vast dat er sprake is van gegrond vertrouwen tussen het ziekenhuis en de verzekeraars. Hierdoor zal het aantal materiële controles over rechtmatigheid en doelmatigheid drastisch verminderen en zullen de administratieve lasten afnemen.

 

De negen specialismen die op 14 december jl. hun certificaat ontvingen zijn Anesthesiologie, Chirurgie, Kaakchirurgie, Kindergeneeskunde, Maag Darm Lever ziekten, Oogheelkunde, Orthopedie, Plastische Chirurgie en Reumatologie. Het doel is om eind 2016 alle specialismen gecertificeerd te hebben.

 

 

 

 

Informatie bijgewerkt: 17 December 2015