Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander Baarn mogelijk dagbehandelingscentrum

Meander Medisch Centrum bekijkt de mogelijkheid om van de locatie in Baarn een dagbehandelcentrum te maken. Hiertoe zal dan het aanbod aan dagbehandelingen in Baarn worden uitgebreid. Nader onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is de opnames onder te brengen in Amersfoort.

 

Door de technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg kan een steeds groter deel van de ingrepen in dagopname plaatsvinden. Dit geldt ook voor de operatieve ingrepen die in Baarn worden uitgevoerd. Wekelijks hoeft hier nog maar een klein aantal patiënten te overnachten. In het weekend is de locatie Baarn gesloten. Het plan om Meander Baarn een ander karakter te geven, past dan ook bij het beleid van Meander om op een meer efficiënte manier zorg te bieden. Na de omvorming van de kliniek in een dagbehandelcentrum kunnen de inwoners van de regio Baarn nog steeds terecht in hun ziekenhuis voor de meeste polibezoeken en onderzoeken.

 


Het plan moet in september gereed zijn. Dan zal ook duidelijk zijn wat deze wijziging inhoudt voor de medewerkers van Meander Medisch Centrum. CEO Frank de Reij heeft vanmiddag de medewerkers in Baarn over de plannen geïnformeerd.

Informatie bijgewerkt: 23 juni 2015