Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Mantelzorg-mantel in Meander Medisch Centrum

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Ook Meander Medisch Centrum in Amersfoort doet hieraan mee. In de hal van het ziekenhuis staat die dag een grote, wijde mantel met veel zakken erop. Iedereen kan in één van de zakken een briefje doen met daarop een wens, gedachte of idee over mantelzorg. Met de actie onderstreept Meander het belang van mantelzorgers als ‘partners in de zorg’.

 

De ideeën en wensen worden na afloop gebruikt om het beleid van het ziekenhuis voor mantelzorgers verder vorm te geven. Meander Medisch Centrum vindt het belangrijk om mantelzorgers te betrekken bij de zorg, zeker nu er vanwege de wijzigingen in het zorgstelsel een steeds groter beroep op hen wordt gedaan. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar mensen die zorg bieden omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Ze hebben daardoor veel kennis over de patiënt en nemen de zorg thuis vaak grotendeels op zich. De overheid stimuleert de samenwerking tussen formele en informele zorg steeds meer. In de ziekenhuiszorg ontbreekt echter nog vaak de structurele aandacht voor de kennis, vragen en behoeften van mantelzorgers.

 

Inloopspreekuur

Met specifiek mantelzorgbeleid wil Meander Medisch Centrum hierin verandering brengen. Daarom is onder meer dit voorjaar een wekelijks inloopspreekuur voor mantelzorgers gestart. Mensen die mantelzorg verlenen aan een patiënt, kunnen hier terecht met hun vragen. Het inloopspreekuur vindt elke woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur plaats. Ook zijn op een groot aantal afdelingen en poliklinieken medewerkers geschoold in het omgaan met mantelzorgers. Informatie is te vinden op www.meandermc.nl/mantelzorg.

 

Een warm applaus van Meander Medisch Centrum voor alle mantelzorgers

 

Informatie bijgewerkt: 28 October 2015