Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kosten van spiraaltjes

 

Recent is in het nieuws gekomen dat er ziekenhuizen zijn waar gynaecologen recepten schrijven voor de Mirena-hormoonspiraaltjes en koperspiraaltjes, om die vervolgens poliklinisch in te brengen. In Meander Medisch Centrum doen de gynaecologen dit niet. De gynaecologen van Meander gebruiken bij deze poliklinische behandeling de Mirena-hormoonspiraaltjes en de koperspiraaltjes die direct geleverd worden door de ziekenhuisapotheek. Deze spiraaltjes worden dus niet extra in rekening gebracht aan de patiënte, maar zitten in de totale behandelingskosten welke gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Dit is overeenkomstig de regelgeving omtrent het plaatsen van spiraaltjes.

Het kan echter soms wel voorkomen dat de huisarts in eerste instantie geprobeerd heeft om het spiraaltje in te brengen en dat dat niet lukte. Daarna wordt de patiënte verwezen naar de afdeling gynaecologie in het ziekenhuis, voor het plaatsen van het spiraal. In zo'n geval heeft de huisarts al een spiraaltje voorgeschreven, dit is dan echter niet bruikbaar in de poliklinische setting. Daar wordt dan alsnog een ziekenhuisspiraaltje geleverd en ingebracht. De kosten voor het eerst geleverde en niet in het ziekenhuis gebruikte spiraaltje blijven dan helaas voor de patiënte. Wel kan een ongeopende verpakking weer teruggebracht worden naar de eigen apotheek met het verzoek tot terugname. Dit is ter beoordeling van de apotheker. De apotheker zal een geopende verpakking nooit terugnemen, vanwege strenge regels rond hygiëne en veiligheid.


Datum: 14 juni 2013

Informatie bijgewerkt: 16 December 2013