Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Kinderarts in coronatijd

Op het hoogtepunt van de coronacrisis ging er veel aandacht uit naar de cohortafdelingen en de IC. Maar hoe hebben de kinderartsen de afgelopen weken beleefd? Kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding van het coronavirus en er zijn wereldwijd relatief weinig kinderen die besmet zijn met COVID-19. Toch heeft het coronavirus ook impact gehad op het werk van de kinderartsen in Meander. Zo waren er relatief veel botbreuken en vrezen de artsen meer overgewicht door het gebrek aan sportmogelijkheden voor kinderen en zelfs voor een toename van huiselijk geweld.

 

Corona bij kinderen

Roos Nuboer, kinderarts in Meander Medisch Centrum, vertelt: “De afgelopen weken hebben wij twee kinderen gehad met COVID-19. Zij zijn bij toeval positief getest, hadden geen symptomen en waren voor iets anders opgenomen bij ons. We hebben één kind met Kawasaki gehad, de ziekte die geassocieerd wordt met COVID-19. Bij dit kind zijn echter geen antistoffen tegen corona aangetroffen, dus dit was een typische en goed behandelbare Kawasaki die we zo’n twee tot drie keer per jaar zien.”

 

 

Veranderd ziektebeeld

Het ziektebeeld van de kinderen was de afgelopen weken wel anders dan normaal. Roos Nuboer: “Omdat de kinderen niet meer naar school of de kinderopvang gingen, dwaalden er ook minder virussen rond. We zagen minder kinderen met astma of andere benauwdheden en ook minder uitdroging door buikgriep. Er waren minder sportblessures doordat sporten tijdelijk niet mogelijk was. Wel zagen we veel botbreuken door de trampoline. Wat tot slot nog opvallend was, was dat vooral nieuwe patiënten met diabetes veel zieker binnenkwamen dan normaal. Zelfs zo erg dat ze in een aantal gevallen direct door moesten naar de IC. Bij een deel kwam dit omdat zij als mogelijke coronapatiënt bestempeld werden doordat ze door verzuring bij hoge bloedsuikers en uitdroging als benauwd beoordeeld werden. Hierdoor werd de juiste diagnose te laat gesteld (doktersdelay).”

 

Videobellen

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, zijn veel afspraken op de poliklinieken uitgesteld of omgezet naar een telefonisch consult. Nuboer: “Wij hebben zes weken lang veel consulten telefonisch afgehandeld. In sommige gevallen werkte dat erg goed, maar vaak misten we toch de input en het beeld van het kind. Het is lastig als je alleen de ouder spreekt. Videobellen bleek in bepaalde gevallen wel een uitkomst. Die gesprekken konden we met het kind en de ouders samen voeren en daarmee kregen we ook een goed beeld van de interactie tussen het kind en de ouders. Het videobellen zullen we in de toekomst zeker in stand houden. Vooral bij chronisch zieke kinderen scheelt dit een hoop bezoeken aan het ziekenhuis.”

 

School

Roos Nuboer geeft aan dat school een belangrijke en onmisbare rol speelt in de levens van kinderen: “Sommige kinderen zijn de afgelopen periode helemaal opgeleefd. Ze hebben schoolwerk ingehaald en hebben geen buikpijn meer van de schoolstress. Maar voor andere kinderen is het erg nadelig dat de scholen zo lang dicht geweest zijn. We maken ons grote zorgen over een toename van huiselijk geweld. We weten nu niet wat er achter de deuren speelt en de sociale controle op school is er niet geweest. Dus wat hebben we allemaal gemist? Daarnaast zien we dat veel kinderen met overgewicht de afgelopen periode aangekomen zijn. Ze sporten en bewegen veel minder en er is vanuit school geen controle op hun voeding. Wij zijn dus erg blij dat de scholen en kinderdagverblijven weer open zijn.”

 

Toekomst

“Het is belangrijk dat de zorg de komende tijd weer volledig opgestart wordt. Uiteraard zal deze voor een deel blijvend veranderen. Het videobellen zullen wij bijvoorbeeld, voor bepaalde groepen patiënten en consulten, in stand houden. Tot slot willen we graag benadrukken dat zowel de huisarts als het ziekenhuis veilige plekken zijn. Wees dus niet bang om contact met de huisarts op te nemen als je je zorgen maakt over de gezondheid van je kind.”

Informatie bijgewerkt: 17 June 2020