Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

kiDs studie: vitamine D tekort bij jonge kinderen onderzocht

Hoe vaak komt het voor dat jonge kinderen te weinig vitamine D hebben? Is het advies van de overheid voldoende en wordt het door de ouders ook opgevolgd? Wat heeft een eventueel tekort voor gevolgen? Op onder meer die vragen moet een grootschalig onderzoek onder jonge kinderen in de regio Utrecht antwoord geven. Onderzoekers van Meander Medisch Centrum uit Amersfoort wer-ken hiervoor samen met de consultatiebureaus in de regio Utrecht in de zogeheten ‘kiDs studie’.

 

Ouders worden door het consultatiebureau de komende tijd benaderd om mee te werken aan het onderzoek. De deelnemende ouders krijgen bij controle op het consultatiebureau een vragenlijst. Ook worden bij hun kind enkele druppeltjes bloed afgenomen met een vingerprik en wordt het kind door een arts onderzocht op gezondheidsfactoren die met vitamine D samenhangen. Onderzoeker Marieke Hoevenaar: “Het voordeel voor ouders om mee te doen, is dat ze te weten komen hoe het met de vitamine D en de gezondheidssituatie van hun kind is gesteld. Mocht daar iets aan schorten, dan helpen we met het verbeteren ervan. Daarnaast kan de informatie die de kiDs studie oplevert, van belang zijn voor de adviezen van de Gezondheidsraad.”

 


Eén van de initiatiefnemers, kinderarts Paul Hogeman: “Uit eerder onderzoek blijkt dat er bij kinderen met een kwakkelende gezondheid vaak sprake was van een vitamine D tekort. Door extra vitamine D toe te dienen, werden ze fitter en hadden ze minder last van infecties. Ik ben ervan overtuigd dat een vitamine D tekort veel vaker voorkomt dan alleen bij de groep die wij in het ziekenhuis zien. Als we hier meer inzicht in hebben – met name bij jonge kinderen, van een half jaar tot vier jaar – dan valt er mogelijk preventief gezondheidswinst te boeken.”

Jos Wielders, klinisch chemicus in Meander Medisch Centrum, wijst al jaren op het belang van vitamine D. “Het belang van vitamine D wordt onvoldoende onderkend. Wie een tekort aan dit vitamine heeft, loopt meer risico op spierzwakte, vertraagde motorische ontwikkeling, bevattelijkheid voor infecties en op lange termijn een grotere kans op diabetes”. Veertig procent van de ouders van kinderen tot vier jaar houden zich niet aan de adviezen van de overheid, het bekende pilletje of de druppeltjes. Vooral bij jonge kinderen is vitamine D noodzakelijk, voor de botgroei, spierontwikkeling en versterking van de afweer. Reden genoeg om serieus werk te maken van onze kiDs studie.”

GGD regio Utrecht onderschrijft dit en daarom zal het onderzoek plaatsvinden op de consultatiebureaus van de GGD. GGD arts Henk Groeneveld: “De medewerkers van de GGD gaan de komende tijd ouders benaderen om mee te werken. Met een duidelijke brief en folder, en informatie op de website, willen we duidelijk maken dat meedoen belangrijk is. Het uiteindelijke doel is om vitamine D tekorten voorkomen. Dat is gezondheidswinst.”

De eerste resultaten van het onderzoek worden in 2015 verwacht. Meer informatie over de kiDs studie is te vinden op de website www.meandermc.nl/vitamine-d.

 

Informatie bijgewerkt: 5 September 2014