Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Infectiepreventie in Meander op orde

Op 19 mei 2016 berichtte Skipr dat de Nederlandse ziekenhuizen nog altijd niet genoeg doen om zorginfecties te voorkomen. Uit een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg zou blijken dat Meander Medisch Centrum op een aantal punten tekort schiet. Die conclusie geldt echter niet meer. Na het herbezoek in maart jl. heeft de Inspectie het toezicht direct kunnen afsluiten: "In Meander levert men veilige zorg".

 

 

Op 19 mei 2016 berichtte Skipr dat de Nederlandse ziekenhuizen nog altijd niet genoeg doen om zorginfecties te voorkomen. Van de 25 locaties die de Gezondheidszorg (IGZ) in 2015 heeft bezocht, boden slechts drie voldoende veilige zorg op het gebied van het voorkómen van infecties. De andere 22, waaronder Meander Medisch Centrum, zouden op een aantal punten tekort schieten.

 

Die conclusie geldt niet langer voor Meander Medisch Centrum. Na het herbezoek in maart jl. heeft de inspectie het toezicht direct kunnen afsluiten. Daar leverde men veilige zorg, zo liet de IGZ per brief aan het ziekenhuis weten.

 

Tijdens de herinspectie zijn de risicoinventarisatie, de isolatiekamers en de reiniging/desinfectie opnieuw onderzocht. Een bezoek is gebracht aan de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) en aan een chirurgische verpleegafdeling.

 

In de brief van de Inspectie, die Meander op 2 mei 2016 ontving, vermeldt de inspecteur: “Ik wil u complimenteren met alle doorgevoerde verbeteringen op het terrein van infectiepreventie.” De verbeteringen betreffen de risicoinventarisatie MRSA en BRMO door het stellen van de juiste vragen, het technisch aanpassen van de isolatiekamers dusdanig dat veilig in- en uitsluizen mogelijk is en het trainen van medewerkers in het veilig in- en uitsluizen. Daarnaast is de reiniging en desinfectie aantoonbaar verbeterd tot het niveau van minimaal voldoende blijkens een auditverslag.

 

Lees het rapport van de IGZ (mei 2016)

 

Informatie bijgewerkt: 20 May 2016