Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Hart & Vaatcafé 16 mei in Meander Medisch Centrum

Op dinsdag 16 mei zijn hart- en vaatpatiënten, hun naasten en belangstellenden uit de regio Amersfoort om 19.30 uur van harte welkom bij het Hart&Vaatcafé in Meander Medisch Centrum. Het thema is ‘hartfalen. Deelname is gratis.

 

Het Hart&Vaatcafé wordt door de afdeling Cardiologie van Meander Medisch Centrum samen met de Hart&Vaatgroep regio Utrecht/’t Gooi meerdere keren per jaar georganiseerd. In het café krijgen men-sen actuele informatie over hart- en vaataandoeningen, kunnen patiënten en hun naasten elkaar ont-moeten en is er ruimte om ervaringen en tips met elkaar te bespreken.

 

Ieder café een ander onderwerp
Ieder café heeft een specifiek onderwerp. Cardioloog Evelyn de Vrey zal nader ingaan op hartfalen.
Het programma start om 19.30 uur en wordt afgesloten met een hapje en een drankje rond 21.15 uur. Locatie: Foyer in Meander Medisch Centrum, Maatweg 3 in Amersfoort.

 

Aanmelden
Iedereen is van harte welkom. Aanmelden voor dit Hart&Vaatcafé kan via de website:
www.hartenvaatgroep.nl/agenda of eventueel telefonisch via 088 11 11 600 (uiterlijk 8 mei). 

 

Programma
19.00 uur:   Inloop met koffie/thee
19.30 uur:   Welkomstwoord door Frits Berendes, regiovoorzitter Hart & Vaatgroep Utrecht/’t Gooi
19.35 uur: Oorzaken en behandeling hartfalen en wat kunt u zelf doen? -door cardioloog drs. E.A. de Vrey
20.15 uur:   Pauze
20.30 uur:   Ervaringsdeskundige Adri Dubbel vertelt over zijn angsten en medicijngebruik
20.50 uur:   Groepsgesprekken (groepen van ± 9 mensen)
21.10 uur:  Vragenronde
21.30 uur:   Afsluiting met hapje en drankje

Informatie bijgewerkt: 13 April 2017