Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Groene vinkjes voor stomazorg in Meander Medisch Centrum

Wederom heeft Meander Medisch Centrum twee groene vinkjes gescoord in de Stoma Zorgwijzer. Dit betekent dat de zorg voor mensen met een stoma goed geregeld is. Het ziekenhuis voldoet aan alle kwaliteitscriteria voor goede stomazorg, vanuit het perspectief van stomadragers.

 

Meander Medisch Centrum heeft in de herziene Stoma Zorgwijzer (www.stomazorgwijzer.nl) twee groene vinkjes ontvangen. Het gaat om de zorg aan mensen met een stoma voor urine en om de zorg aan mensen met een stoma voor ontlasting. Om mensen met een stoma goed te helpen, is in Meander een team van gespecialiseerde stomaverpleegkundigen actief. Zij werken conform de nieuwste ‘evidence based’ richtlijn. Stomapatiënten komen doorgaans op verschillende afdelingen. Deze werken intensief samen; de lijnen zijn kort bij de stomazorg.

 

Eén van de verpleegkundig consulenten stomazorg, Noor van den Broek, geeft aan: “We zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar voor patiënten tijdens ons telefonisch spreekuur. We hebben de tijd om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten te bevorderen. Om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen op stomazorggebied volgen we regelmatig scholingen. Denk bijvoorbeeld aan kennis van materialen die nodig zijn bij de stomazorg.”

 

Haar collega Jolien van der Grift vult aan: “We volgen niet alleen scholingen, maar we geven ze zelf ook. Bijvoorbeeld aan verpleegkundigen die werken op de afdelingen waar onze stomapatiënten worden opgenomen. Zo zorgen we ervoor dat overal dezelfde aanpak wordt gevolgd.”

 

Gert Jan Dijkman noemt nog een voordeel voor ‘zijn’ patiënten, dit zijn mensen met een stoma die onder behandeling zijn bij de uroloog: “De patiënt kan aansluitend aan de afspraak bij de arts altijd direct daarna terecht voor een bezoek aan de urostomaverpleegkundige. Dat scheelt weer een extra gang naar het ziekenhuis.”

 

Een stoma is een kunstmatige opening in de buikwand voor urine of ontlasting. Een stoma kan nodig zijn na een operatie in de buik, bijvoorbeeld bij darmaandoeningen of blaaskanker. Een stoma is een ingrijpende verandering in het dagelijks leven. Maar er is wel goed mee te leven, door een goede voorbereiding, duidelijke informatie en gedegen instructie. Ook is er in Meander veel aandacht voor de voorbereiding van patiënten op de operatie en voor de nazorg

 

In Meander Medisch Centrum dragen stomaverpleegkundigen in belangrijke mate bij aan de goede stomazorg, waarvoor het ziekenhuis twee groene vinkjes scoorde in de Stoma Zorgwijzer.

 

 

Informatie bijgewerkt: 14 September 2015