Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

‘Groen vinkje’ voor behandeling dikkedarmkanker in Meander

Meander Medisch Centrum voldoet aan de voorwaarden die patiëntenorganisaties stellen aan de kwaliteit van zorg bij dikkedarmkanker. Het ziekenhuis is daarom met een groen vinkje gemarkeerd in de Patiëntenwijzer dikkedarmkanker. Dit online overzicht geeft per ziekenhuis inzicht in de kwaliteit van de dikkedarmkankerzorg. Het overzicht is per 9 september 2013 geactualiseerd.

 

Multidisciplinaire samenwerking
Eén van de voorwaarden aan de zorg aan mensen met dikkedarmkanker is de samenwerking tussen verschillende afdelingen. In Meander Medisch Centrum werkt een multidisciplinair team, bestaande uit o.a. maag-darm-leverartsen, chirurgen, internist-oncologen, radiologen, pathologen en gespecialiseerde verpleegkundigen samen aan de behandeling van mensen met dikkedarmkanker. Ook de samenwerking tussen Meander, huisartsen en thuiszorg en het tijdig en juist informeren van een patiënt zijn belangrijke voorwaarden waaraan het ziekenhuis voldoet. Patiënten hebben in Meander Medisch Centrum ook de mogelijkheid om psychosociale ondersteuning te krijgen indien dat wenselijk is.

Al eerder bleek dat het verpleegkundig spreekuur darmkanker door patiënten wordt gewaardeerd. Patiënten kunnen hier terecht voor informatie over hun ziekte en over het te volgen traject afgestemd op hun persoonlijke situatie.  Bovendien is het voor patiënten prettig om in de diagnose- en behandelfase een vast aanspreekpunt te hebben.

Patiëntenwijzer
In de Patiëntenwijzer darmkanker wordt getoond wat de patiëntenorganisaties stellen als minimale voorwaarden voor goede darmkankerzorg en welke ziekenhuizen hieraan voldoen. Door de uit de vragenlijst verkregen gegevens online beschikbaar te stellen, worden patiënten zich beter bewust van wat zij mogen verwachten van de zorg en van de verschillen tussen de ziekenhuizen. Ook huisartsen en zorgverzekeraars kunnen deze informatie raadplegen. De Patiëntenwijzer is online te bekijken op www.nfk.nl.

De patiëntenorganisaties Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS), Polyposis Contactgroep, de vereniging HNPCC-Lynch en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben in kaart gebracht wat mensen geraakt door darmkanker belangrijk vinden t.a.v. de zorg. Vervolgens hebben zij  ‘minimale voorwaarden’ opgesteld en de hiervan afgeleide vragenlijst (2011). Beide documenten zijn destijds afgestemd met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), de Stichting Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA), de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC), de Special Interest Group Gastro-Enterologie (SIG GE) van de V&VN Oncologie en de Nederlandse Stomavereniging (patiëntenorganisatie).

Datum: 18 september 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013