Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Goede stomazorg in Meander Medisch Centrum

Uit de herziene Stoma Zorgwijzer blijkt dat de zorg voor mensen met een stoma goed geregeld is in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Het ziekenhuis voldoet aan alle criteria voor goede stomazorg, vanuit het perspectief van stomadragers.

 

Meander Medisch Centrum heeft in de Stoma Zorgwijzer (www.stomazorgwijzer.nl) twee groene vinkjes ontvangen, zowel voor de zorg aan mensen met een stoma voor urine als voor de zorg aan mensen met een stoma voor ontlasting. Stoma is het Griekse woord voor ‘mond’ of ‘opening’. In de medische wereld gebruikt men het woord stoma voor een kunstmatige opening in de buikwand voor urine of ontlasting. Een stoma kan nodig zijn na een operatie in de buik, bijvoorbeeld bij darmaandoeningen of blaaskanker.
 

Een stoma is een ingrijpende verandering in het dagelijks leven. Maar er is wel goed mee te leven, door een goede voorbereiding, duidelijke informatie en gedegen instructie. In Meander Medisch Centrum is daarvoor onder meer een team van gespecialiseerde stomaverpleegkundigen actief. Ook is er veel aandacht voor de voorbereiding van patiënten op de operatie en voor de nazorg.

De Zorgwijzer laat zien welke stomazorg de Nederlandse ziekenhuizen bieden en of deze voldoen aan de dertien minimale normen voor goede stomazorg. De informatie is bedoeld voor wie een stoma heeft of krijgt: om informatie te zoeken of te vergelijken, en om te zien wat een stomadrager mag verwachten van de zorg. Voldoet een ziekenhuis aan alle normen voor goede stomazorg dan krijgt het in de Stoma Zorgwijzer een groen vinkje. Het groene vinkje is bedoeld als stimulans om de stomazorg in ziekenhuizen beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (aankomende) stomadragers.


In Meander Medisch Centrum dragen stomaverpleegkundigen in belangrijke mate bij aan de goede stomazorg, waarvoor het ziekenhuis twee groene vinkjes scoorde in de Stoma Zorgwijzer.

 

 

Informatie bijgewerkt: 7 January 2015