Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Geen verdere VRE-besmetting dialysecentrum Harderwijk

Op locatie dialysecentrum Harderwijk is eind juni tijdens een periodieke screening bij een patiënt de VRE-bacterie aangetroffen. Alle patiënten die mogelijk in aanraking zijn geweest met de besmette patiënt zijn getest op aanwezigheid van de VRE-bacterie. Er heeft geen verdere VRE-besmetting plaatsgevonden.

 

Op locatie dialysecentrum Harderwijk is eind juni tijdens een periodieke screening bij een patiënt de VRE-bacterie aangetroffen. Alle patiënten die mogelijk in aanraking zijn geweest met de besmette patiënt zijn getest op aanwezigheid van de VRE-bacterie. Er is bij geen van de onderzochte patiënten een VRE-bacterie aangetroffen. Er heeft dus geen verdere VRE-besmetting plaatsgevonden.

 

 


 

Maatregelen
Er zijn tijdens het contactonderzoek de nodige maatregelen getroffen om verdere besmetting te voorkomen. We volgen hierin het protocol in Meander en de landelijke richtlijnen. Voor de VRE-positieve patiënt blijven de beschermende maatregelen voorlopig van kracht.

 

Hiermee wordt dit bericht afgesloten. Veel dank aan de patiënten en medewerkers van het dialysecentrum locaties Harderwijk en Amersfoort. Met hun gezamenlijk inzet, begrip en flexibiliteit is dit contactonderzoek tot een senl en goed einde gebracht.

 

Mocht u nog vragen hebben, kijk dan op www.meandermc.nl/vre. U kunt ook bellen met Meander Medisch Centrum, 033 – 850 50 50 en vragen naar de afdeling Infectiepreventie (op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur).

Informatie bijgewerkt: 24 August 2016