Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Expertisecentrum radionucliden behandeling botuitzaaiingen

Meander Medisch Centrum heeft een belangrijke erkenning verworven als producent van het pijnstillende middel Rhenium. Kankerpatiënten met uitzaaiingen in de botten hebben baat bij de behandeling met deze radioactieve stof. Het werkt snel, eenvoudig en langdurig. Het middel is snel beschikbaar en goedkoop. Ook is het door de geringe bijwerkingen zeer patiëntvriendelijk. Meander is het enige ziekenhuis ter wereld dat deze stof, Rhenium-188-HEDP, voor dit doel produceert. Uit het hele land komen patiënten voor behandeling naar Amersfoort.

 

De erkenning van Meander als expertisecentrum voor radionucliden behandeling van botmetastasen is toegekend door de STZ, de samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit is een keten van 28 toonaangevende ziekenhuizen in Nederland, waarvan Meander deel uitmaakt. Eerder al werd het ziekenhuis als expertisecentrum voor minimaal-invasieve chirurgie op het gebied van colorectaal, bekenbodem en refluxchirurgie aangewezen, recent kwamen daar naast het Rhenium-expertisecentrum ook de toekenningen bij als expertisecentrum voor laryngologie (stembandproblemen) en CDT-markers (bloedonderzoek).

 

 

 

 

Nucleair geneeskundige John de Klerk en Haiko Bloemendal, internist-oncoloog, behandelen een patiënt met Rhenium-188-HEDP.

 

Geen wachtlijst

Dr. John de Klerk, nucleair geneeskundige in Meander Medisch Centrum, is gepromoveerd op Rhenium en heeft het middel in Europa geïntroduceerd. “Bij bijvoorbeeld prostaatkanker zien we dat bij een groot deel van de patiënten in de loop van de tijd botuitzaaiingen ontstaan. Dat is vaak erg pijnlijk. In dat geval kan een patiënt heel snel bij ons een behandeling met Rhenium krijgen. In andere ziekenhuizen duurt dat twee tot drie weken omdat die niet de beschikking hebben over Rhenium-188-HEDP. Wij hebben een krachtige Rhenium-generator in huis om het geneesmiddel snel en veilig te produceren. De apotheek van Meander Medisch Centrum heeft er voor gezorgd dat wij het kwaliteitskeurmerk ‘good manufacturing practice’, voor de productie van medicijnen verkregen hebben. In 2012 zijn de eerste patiënten behandeld, zij komen van binnen en buiten de regio naar Meander Medisch Centrum. We verwachten dat dit aantal flink zal toenemen, tot zo’n driehonderd per jaar, en zijn hierop goed voorbereid. De behandeling met Rhenium is even effectief als uitwendige bestraling, maar heeft als voordeel dat alle uitzaaiingen gelijktijdig behandeld worden. Studies hebben al aangetoond dat herhaalde behandeling met Rhenium een betere overleving en kwaliteit van leven geeft.”

 

Bekroning expertise

Reeds jarenlang staat de Nucleaire Geneeskunde van Meander Medisch Centrum nationaal en internationaal bekend als expert op het gebied van botzoekende radiofarmaca, zoals rhenium. De Nucleaire Geneeskunde heeft een A-opleiding verkregen in 2008 en is daarmee één van de drie niet-academische opleidingen die de gehele opleiding tot medisch specialist mag verzorgen. De wetenschappelijke onderzoeken van Meander naar de behandeling bij botuitzaaiingen zijn uniek in Nederland en vele centra doen aan deze onderzoeken mee. Recent zijn er onderzoeken gestart met combinatie van chemotherapie en Rhenium bij prostaatkanker. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met collega dr. Haiko Bloemendal van de afdeling Oncologie. John de Klerk: “We zijn als vakgroep met drie nucleair geneeskundigen vaak een vraagbaak voor andere ziekenhuizen. Zowel academische centra als andere ziekenhuizen uit het land bellen ons met vragen. We zijn blij met de STZ-toekenning als expertisecentrum Radionuclidenbehandeling voor botmetastasen.”

 

Samenwerking

De nucleair geneeskundigen werken intern nauw samen met de ziekenhuisapothekers, klinisch fysicus en de radiologen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking en gestructureerd multidisciplinair met diverse specialismen op oncologisch gebied, zoals (hemato)-oncologie, chirurgie, urologie, MDL en longgeneeskunde. Dit past in het beleid van Meander Medisch Centrum om de zorg aan patiënten altijd in samenhang en vanuit verschillende disciplines aan te bieden.

www.stz-catalogus.nl/expertisecentra

 

Datum: 8 maart 2013

Informatie bijgewerkt: 17 December 2013