Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Elsevier bevestigt constante en goede kwaliteit van zorg in Meander

De kwaliteit van zorg van Meander Medisch Centrum staat op een constant hoog niveau. Dit wordt opnieuw bevestigd door het jaarlijkse landelijk onderzoek ‘De Beste Ziekenhuizen’ van Elsevier en bureau SiRM naar de kwaliteit van ziekenhuiszorg.

 

Openbare gegevens
De onderzoekers van Elsevier hebben de kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen vergeleken aan de hand van openbare, feitelijke informatie. Er is gekeken naar ruim 500 prestatie-indicatoren waarover ziekenhuizen wettelijk verplicht zijn informatie te leveren aan de Inspectie van de Gezondheidszorg en het ministerie van Volksgezondheid. Alle indicatoren samen leiden tot het eindoordeel  van Elsevier dat rust op twee pilaren: de patiëntgerichtheid van het ziekenhuis en de medische zorg.

Bij patiëntgerichtheid gaat het om de dienstverlening en informatieverstrekking aan de patiënt en de wachttijden voor behandeling. De kwaliteit van de medische zorg wordt beoordeeld aan de hand van de veiligheid voor de patiënt en de effectiviteit van de behandeling.

Constante kwaliteit
Anita Wydoodt, lid van de Raad van Bestuur van Meander Medisch Centrum: “Zeventien ziekenhuizen in Nederland hebben de hoogste score behaald in dit onderzoek, Meander hoort daarbij. Onze patiëntgerichtheid is meetbaar gestegen en onze medische zorg is constant op hoog niveau. Daar zijn wij trots op! “

Meander Medisch Centrum beschikt over een groot aantal kwaliteitskeurmerken die worden toegekend door de branche zelf, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen.

Voor meer informatie over het tot stand komen van het overzicht ‘Beste Ziekenhuizen’ zie: http://www.elsevier.nl/besteziekenhuizen2013.

Lees hier het volledige Elsevier katern 'De beste ziekenhuizen 2011'
Lees de volledige resultaten van Meander Medisch Centrum

Datum: 31-10-2013

Informatie bijgewerkt: 6 January 2014