Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Eerste nierpatiënt Meander Medisch Centrum dialyseert zelfstandig thuis

Voor een geselecteerde groep nierpatiënten is het nu mogelijk om de dialyse veilig en zelfstandig thuis uit te voeren. Hierbij werkt een team van nefrologen (nierspecialisten) en thuisdialy-severpleegkundigen van Meander Medisch Centrum intensief samen bij het trainen en begeleiden van de patiënt.

 

Dialyseren heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van de patiënt en zijn omgeving, omdat deze gemiddeld drie keer per week naar het ziekenhuis moet om het bloed te spoelen (dialyseren). Thuisdialyse vergroot de bewegingsvrijheid. Deze nierpatiënten kunnen in overleg met hun arts bepalen wanneer, hoe vaak en hoe lang ze dialyseren. Ze hoeven niet meer op vaste tijden, meerdere malen per week naar het ziekenhuis. Patiënt en partner worden begeleid door het thuisdialyseteam, dat onder andere de bloeduitslagen in de gaten houdt en bijstuurt waar dat nodig is.


Samen een goed team

Nierpatiënt dhr. Den Otter zegt: ‘’Na tweeëneenhalve maand trainen is het dan zover. Ik ben thuis aan het dialyseren! Ik ben tevreden hoe de training is verlopen en blij dat ik nu thuis kan dialyseren met hulp van mijn vrouw. Samen zijn we een goed team.’’

Niet iedere patiënt komt voor thuisdialyse in aanmerking. Selectie gebeurt volgens het concept van de organisatie Gezonde Nieren. Deze organisatie beoogt de juiste zorg op de juiste plaats te leveren voor mensen met chronische nierschade en faciliteert dus ook vormen van thuisdialyse. Geselecteerde patiënten volgen een intensieve training van drie maanden in Meander Medisch Centrum. Indien een patiënt geen partner of andere persoon in zijn omgeving heeft om te ondersteunen, dan kan de thuisdialyse begeleid worden door een verpleegkundige van het thuisteam. 
 

Informatie bijgewerkt: 8 September 2014