Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Eerder duidelijkheid over Alzheimer

Met een nieuwe vorm van nucleair onderzoek is beter dan voorheen vast te stellen of iemand Alzheimer heeft. Dit onderzoek is vooral zinvol bij relatief jonge patiënten. Met dit onderzoek, sinds kort mogelijk in Meander Medisch Centrum in Amersfoort, zijn goede ervaringen opgedaan.

 

Nederland telt ruim 260.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zal dit aantal in de toekomst explosief stijgen. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Dit treft niet alleen oude mensen. Naar schatting zijn er in Nederland 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Dianne Raaijmakers, neuroloog in Meander: “Bij veel mensen is het mogelijk om een diagnose te stellen, maar wanneer er twijfel of onduidelijkheid is, kan de amyloid-PET scan uitkomst bieden. Een vroege diagnose is belangrijk. Zowel voor patiënten en familieleden die daardoor weten waar ze aan toe zijn, als voor de arts om de juiste behandeling en medicatie te bieden. In de praktijk is het niet makkelijk om de diagnose te stellen. De nieuwe vorm van onderzoek in Meander Medisch Centrum geeft daarin meer zekerheid.”

 

Schadelijk eiwit

Als er een vermoeden op Alzheimer is, wordt iemand eerst onderzocht door de neuroloog of geriater. Die kan de nucleair geneeskundige inschakelen voor een amyloid-PET scan. John de Klerk, nucleair geneeskundige in Meander: “Bij de patiënt wordt een licht-radioactieve stof toegediend via een infuus. Daarna neemt hij of zij plaats in de PET-CT scan. Dit apparaat maakt geavanceerde computerbeelden van het hoofd. We kunnen op deze beelden zien of er eiwitophopingen tussen de hersencellen in liggen. Deze ophopingen, ook wel plaques, bestaan voor een groot deel uit het eiwit beta amyloid. Dit eiwit is schadelijk voor de hersencellen en wordt onder meer gevonden bij patiënten met de ziekte van Alzheimer”.

 

Grote verbetering

Dit onderzoek is een verbetering ten opzichte van het onderzoek met behulp van de MRI. Een MRI laat pas in een late fase afwijkingen zien bij een patiënt met de ziekte van Alzheimer. Daarbij wordt alleen in beeld gebracht wat de veranderingen in het hersenweefsel zijn en niet of er feitelijk sprake is van amyloid-afzetting. De amyloid PET scan heeft vooral grote waarde om de ziekte van Alzheimer uit te sluiten. Als de amyloid PET normaal is, is de kans ruim 95% dat patiënt géén Alzheimer heeft. Voor de betrokkene en zijn of haar familie is dat heel belangrijk om te weten. 

Informatie bijgewerkt: 21 September 2016