Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander zet zich in voor duurzaamheid en milieu

Vandaag 7 september is het landelijke Duurzame Dinsdag. Een mooie aanleiding om het milieubeleid en de duurzaamheid van Meander onder de loep te nemen.

 

Twee jaar geleden sloot Meander Medisch Centrum zich aan bij de Green Deal Zorg II. Hiermee onderstreepte Meander het belang dat zij hecht aan een verantwoord duurzaamheidsbeleid voor het ziekenhuis als organisatie. Want ook een ziekenhuis vormt een grote belasting voor het milieu. Zo is de hoeveelheid afval die wij produceren en de energie en water die wij gebruiken, vergelijkbaar met een flinke woonwijk. Uit onderzoek blijkt dat de zorgsector voor 5-9% bijdraagt aan de totale milieubelasting en daarmee ook medeverantwoordelijk is voor de toenemende druk op het milieu.

 

Dit schept meer dan ooit de verplichting om ook vanuit ons ziekenhuis een bijdrage te leveren aan een duurzame, schone en gezonde samenleving. Behalve aan de Green Deal Zorg II doet Meander ook mee aan de landelijke energietransitie zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. Ook gaan we op voor de kwalificatie Brons in de zogeheten Milieuthermometer Zorg.

 

Hoe krijgt dit duurzaamheidsbeleid vorm in Meander? Allereerst zijn in het Milieubeleidsplan 2020-2024 een eigen visie en ambitie geformuleerd op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hierin staan de doelen voor bijvoorbeeld energiebesparing, afvalreductie, vervoersmanagement, grondstoffengebruik, duurzaam (ver)bouwen en terugdringen van emissies. In de praktijk wordt al gewerkt aan de voorbereidingen en realisatie van de volgende zaken.

 

  • Vorig jaar is begonnen met het vervangen van alle lampen in 3800 armaturen door zuinige LED lampen.
  • Op de OK is gestart met een proef voor de inzameling en recycling van kunststofafval. Als deze proef succesvol verloopt, wordt onderzocht of meerdere afdelingen kunnen meedoen.
  • Er loopt een vooronderzoek naar inzameling en recycling van incontinentiemateriaal. Indien mogelijk, wordt dit volgend jaar ziekenhuisbreed ingevoerd.
  • Er wordt onderzoek gedaan naar vergistingsapparatuur voor etensresten en een sterilisator voor specifiek ziekenhuisafval.
  • Op basis van een onderzoek naar energiebesparing wordt gewerkt aan een routekaart voor de energietransitie in Meander. De routekaart stippelt uit hoe we tot 2030, zoals in het Klimaatakkoord vastgelegd, onze CO2-uitstoot met minstens 49% gaan beperken.
  • Voor het inperken van de CO2 uitstoot door verkeer en vervoer is een vervoersplan opgesteld. Ook dit staat op de rol voor besluitvorming in RvB en BO.

 

Een duurzaam Meander is niet alleen de verantwoordelijkheid van onze milieucoördinator of groepjes van enthousiaste medewerkers. Nee, iedereen kan een bijdrage leveren de verduurzaming van ons ziekenhuis. Zo is er al een Green Team opgericht binnen de apotheek en voor de OK, een initiatief dat mogelijk navolging kan krijgen bij andere organisatieonderdelen. 

 

Informatie bijgewerkt: 7 September 2021