Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Drie nieuwe predicaten TopZorg voor Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum heeft van zorgverzekeraar Menzis voor drie behandelingen het TopZorg predicaat gekregen. Het gaat om de behandeling van staar, carpaal tunnelsyndroom en de meniscus. Het predicaat geldt tot en met 2015.

 

De wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen, staan voorop in het toekennen van het TopZorg predicaat. Alleen ziekenhuizen die voldoende waardering van patiënten krijgen en aan de kwaliteitseisen voldoen, komen in aanmerking voor het TopZorg predicaat.Meander is al in het bezit van diverse andere TopZorg predikaten van Menzis: voor de behandeling van amandelen, borstkanker, heupartrose, liesbreuk, OSAS (slaapapneu) en rughernia.

 

Fysiotherapeut en orthopeed werken in Meander Medisch Centrum samen bij de behandeling van de meniscus.

 

Staar
Bij het toekennen van TopZorg stelt Menzis de wensen en eisen van de patiënt voorop. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het principe ‘One stop shop’ dat één van de uitgangspunten is voor TopZorg Cataract (staar). Voor patiënten is het prettig als bij één bezoek aan het ziekenhuis alle benodigde consulten en vooronderzoeken plaatsvinden in plaats van dat zij hiervoor meerdere keren terug moeten komen. In het Oogheelkundig Dagcentrum van Meander Medisch Centrum ervaren patiënten deze vlotte werkwijze als heel prettig.

Meniscus
Ook bij het toekennen van de TopZorg predicaten Meniscus en Carpaal Tunnelsyndroom staat het perspectief van de patiënt voor Menzis centraal. Voor de toekenning van het predicaat TopZorg Meniscus is één van de eisen dat voldoende gebruik wordt gemaakt van een MRI-scan voor het doen van diagnostisch onderzoek. Een diagnostische MRI geeft meer inzicht in de anatomie van de patiënt en kan een diagnostische chirurgische ingreep helpen voorkomen. Dat is minder belastend voor de patiënt, geeft minder kans op complicaties en is kostenbesparend. Orthopedisch chirurg Jan Bart van Lent: “De toekenning van het TopZorg predicaat is een bevestiging van de inspanningen die door alle betrokkenen worden geleverd: huisartsen, verpleging, fysiotherapeuten en orthopeden."

Carpaal tunnelsyndroom
Onderzoek toont bij steeds meer aandoeningen aan dat de kwaliteit beter is naarmate het team dat bij de zorg betrokken is meer ervaring heeft. Daarom hanteert Menzis TopZorg ook richtlijnen over het aantal ingrepen dat een zorginstelling jaarlijks uitvoert voor een aandoening. Om bijvoorbeeld voor het predicaat TopZorg Carpaal Tunnelsyndroom in aanmerking te komen, gaat Menzis daarom uit van een minimum van 150 operatieve ingrepen per jaar. In Meander Medisch Centrum wordt met meer dan 300 ingrepen per jaar deze norm ruimschoots gehaald. Daarvoor werken drie specialismen samen: neurologie, chirurgie en plastische chirurgie. Neuroloog Maarten van Gemert: “Patiënten met klachten kunnen snel op de combipoli terecht, waarbij het consult bij de neuroloog en EMG of echo in één bezoek mogelijk zijn. Hierbij krijgen de meesten direct een injectie en daarmee is de behandeling klaar. Een deel van de mensen moet worden geopereerd en daarvoor gaan zij naar de chirurg of plastisch chirurg. Dit predicaat zie ik dan ook als een coproductie door goede multidisciplinaire samenwerking.”

 

Informatie bijgewerkt: 20 January 2014