Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Dialyse-informatiemiddag op 8 maart

Meander Medisch Centrum organiseert op donderdag 8 maart, World Kidney Day, van 16.00 tot 18.00 uur een informatiemiddag over dialyse en transplantatie. Mensen met een verminderde nierfunctie die zich willen oriënteren op dialyse en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Bezoekers kunnen tijdens de informatiemiddag kennismaken met verschillende vormen van dialyse in het Niercentrum, zoals hemodialyse en peritoneaal dialyse en ervaringsverhalen horen van dialysepatiënten. Ook is er informatie over thuis-, nacht- en vakantiedialyse. Er is volop gelegenheid voor het stel-len van vragen aan de nefrologen, dialyseverpleegkundigen, transplantatieverpleegkundigen, maat-schappelijk werkers en diëtisten. Ook de Nierstichting Nederland en patiëntenvereniging DIOR zijn aanwezig.

 

Wat is dialyse?

Het leven van mensen met nierproblemen verandert ingrijpend als zij gedialyseerd moeten worden. Hun eigen nieren kunnen het bloed onvoldoende zuiveren, waardoor afvalstoffen en vocht onvoldoende verwijderd worden uit het lichaam.

 

Locatie en aanmelden

De informatiemiddag wordt gehouden in het Niercentrum Midden Nederland, locatie Meander Medisch Centrum (afdeling Dialyse B4), Maatweg 3 in Amersfoort. Aanmelden kan per e-mail bij secretariaatdialyse@meandermc.nl of telefonisch op 033 – 850 72 40.

 

 

 

Informatie bijgewerkt: 26 February 2018