Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Cliëntenraad Meander Medisch Centrum zoekt nieuwe leden en voorzitter

Meander Medisch Centrum streeft naar goede zorg, dicht bij de patiënt en in overeenstemming met de wensen van patiënten. De Cliëntenraad is een adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het zie-kenhuis adviseert over onderwerpen die het belang van patiënten direct raken. Vanwege het aftreden van twee leden is de Cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden en een voorzitter. Reageren kan tot 20 mei.

 

Van leden van de Cliëntenraad wordt een grote betrokkenheid bij het ziekenhuis verwacht: als (ex-) cliënt, als lid van een patiëntenvereniging of als iemand die zich wil inzetten voor cliëntenbelangen.

De nieuwe leden moeten een duidelijke bijdrage leveren aan de adviezen aan de Raad van Bestuur, vanuit een visie op het cliëntenbelang, op de ontwikkelingen in Meander Medisch Centrum en op de ziekenhuiszorg in het algemeen. De voorkeur gaat uit naar mensen met kennis of ervaring op het gebied van gastvrijheid en (patiënten)wetgeving. Omdat het beoordelen van voorstellen van de Raad van Bestuur een kerntaak van de Cliëntenraad vormt, is bestuurlijke en beleidsmatige ervaring een pré.

 

Werkwijze Cliëntenraad

De Cliëntenraad vergadert iedere tweede donderdag van de maand. Adviezen worden meestal in werkgroepen voorbereid en vervolgens in de plenaire vergadering vastgesteld. Tijdens een deel van de vergadering wordt er overlegd met de Raad van Bestuur over actuele en lopende zaken. Er is veel contact met deskundigen uit het ziekenhuis. Buiten de vergaderingen om is er veel e-mail contact.

 

Meer informatie is te vinden op www.meandermc.nl/clientenraad

 

Informatie bijgewerkt: 29 April 2016