Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Borstkankerlintje 2016 voor Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum heeft opnieuw het ‘roze lintje’ gekregen van de Borstkanker Vereniging Nederland. Het ziekenhuis scoort goed op de veertien criteria die de patiëntenvereniging dit jaar hanteert om de zorg voor patiënten met borstkanker te beoordelen. Dat blijkt uit de Monitor Borstkankerzorg. Hierin worden ervaringen van patiënten gecombineerd met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen.

 

Jaarlijks worden de criteria voor het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg aangescherpt. Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft getoetst wat patiënten belangrijk vinden. Daarnaast is gesproken met beroepsgroepen, zorgverzekeraars en zorgverleners vanuit ziekenhuizen. Alle input is gebruikt om tot een nieuwe set criteria te komen. 

 

In Meander is de zorg bij borstkanker snel, samenhangend en compleet, blijkt uit de Monitor Borstkankerzorg. Een patiënt kan na het bezoek aan de huisarts vaak binnen een dag terecht op de mammapoli, als er sprake is van een afwijking in de borst die om nader onderzoek vraagt. De afspraak bij de chirurg en de radioloog vinden direct na elkaar plaats. Indien nodig is er aanvullend weefselonderzoek dat nog diezelfde dag wordt onderzocht door de patholoog. Aan het eind van de dag krijgt de patiënt de uitslag van de onderzoeken door de chirurg. Blijkt er sprake te zijn van borstkanker, dan wordt een behandelplan besproken en zo mogelijk een operatiedatum vastgesteld. De mammapoli is elke werkdag geopend. 

 

Borstkankerzorg is niet alleen ingrijpend voor de patiënt, maar ook gecompliceerd. Daarom staat er in Meander Medisch Centrum een team van ervaren en goed op elkaar ingespeelde zorgverleners klaar. Elke week bespreken zij alle patiënten in een multidisciplinair overleg, waaraan ook de internist-oncoloog, plastisch chirurg, de radiotherapeut en de nucleair geneeskundige meedoen.
 

Informatie bijgewerkt: 21 March 2017