Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Meander start met het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens

Samenwerkingen tussen ziekenhuizen worden steeds belangrijker. Er ontstaan steeds meer regionale samenwerkingsverbanden waarbij specialisten multidisciplinair overleggen over de behandeling van een patiënt. Hierbij is het belangrijk dat de instellingen snel en gemakkelijk patiëntgegevens, zoals beelden en bijbehorende verslagen, kunnen uitwisselen. Nu gebeurt dat vaak nog handmatig, bijvoorbeeld met CD-roms of via de fax. Hierdoor duurt het lang voordat de medische informatie wordt doorgegeven en neemt de kans op fouten toe. Meander Medisch Centrum is, als een van de eerste ziekenhuizen in de regio, gestart met het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens met partnerorganisaties. De eerste aansluiting die gemaakt is, is met het UMCU.

 

De basis is gelegd

De digitale gegevensuitwisseling gebeurt met behulp van een zogenaamd XDS-platform. Via dit platform kunnen zorginstellingen veilig digitaal gegevens uitwisselen met andere zorginstellingen die ook een XDS-platform hebben. Hiervoor is uiteraard eerst toestemming van de patiënt nodig.

 

Jan Stehouwer, projectleider XDS: “Op dit moment moeten secretaresses ter voorbereiding van bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg met een andere ziekenhuis veel handmatige handelingen verrichten om documenten beschikbaar te stellen. Met de ingebruikname van het XDS-platform kan dit met enkele muiskliks. Dit levert echt een voelbare winst voor zorgverleners op.” Anesthesioloog Nico Feenstra is nauw betrokken bij het project en beaamt dit: “Gezondheidszorg is netwerkzorg. XDS vormt de infrastructuur waarmee de professionals enorm gefaciliteerd worden in het beschikken over tijdige, integere en leesbare informatie om nog betere zorg te leveren.”

 

Toekomst

Op dit moment kunnen er alleen documenten, zoals brieven en verslagen, uitgewisseld worden via het platform. Op korte termijn zullen er ook beelden gedeeld worden. De uitwisseling vindt nu alleen met het UMCU plaats, maar in latere fases zullen ook andere organisaties aangesloten worden.

 

Informatie bijgewerkt: 4 February 2021