Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Zorg in Baarn

Op locatie Baarn vindt u onderstaande poliklinieken/onderzoeksafdelingen:

 

 

Cardiologie

Patiënten met hartklachten kunnen door de huisarts doorverwezen worden naar de cardioloog, de specialist op het gebied van klachten en aandoeningen in relatie tot het hart. De cardioloog houdt voor u spreekuur op onze locatie Baarn. Verscheidene hartonderzoeken staan daar tot uw beschikking, zoals een hartfilmpje (ECG), een 24-uurs holter en een cardiac eventrecorder (langdurig ECG) of een 24-uurs registratie van de bloeddruk. Uw huisarts kan deze onderzoeken ook zelf aanvragen en laten uitvoeren. De uitslag wordt dan rechtstreeks doorgegeven aan uw huisarts.


Chirurgie
U kunt in Baarn terecht voor vrijwel alle chirurgische vragen op het spreekuur voor algemene chirurgie.

 

  • Poliklinische behandeling van spataders

De meeste spataders kunnen tegenwoordig worden behandeld op de polikliniek, een operatie is in de meeste gevallen niet meer nodig. Chirurgen en dermatologen houden gezamenlijke spreekuren. Door de multidisciplinaire aanpak krijgt u de behandeling die het beste bij u past.

 

  • Spreekuur voor proctologie en ontlastingsproblemen

Dit spreekuur is bestemd voor mensen met klachten van aambeien, kloofjes bij de anus, andere klachten rond de anus, endeldarmverzakking of problemen met de ontlasting. Veel klachten kunnen direct worden behandeld. De chirurgen werken samen met de gynaecologen, urologen en bekkenfysiotherapeuten voor optimale zorg bij bekkenbodemproblemen en ontlastings- en urine-incontinentie.

 

Dagbehandeling

Voor de staaroperatie, de pijnbehandeling en endoscopisch onderzoek verblijven patiënten in dagbehandeling. Er zijn geen meerdaagse opnames op locatie Baarn (alleen in Meander Medisch Centrum Amersfoort).

 

Dermatologie
Alle patiënten met een huidprobleem of spataderen kunnen een afspraak maken op de poli Dermatologie in Baarn. Hiervoor is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De dermatologen bieden ook lichttherapie en wondbehandeling aan.

 

  • Spataderspreekuur

Er is in Baarn een gecombineerd spreekuur van dermatoloog en vaatchirurg. Zie onder Chirurgie.

 

  • Huidtherapeute

Ook de huidtherapeute houdt spreekuur op de poli Dermatologie in Baarn. Zij kan de huid behandelen met diverse soorten laserbehandeling.

 

Diëtetiek
Voor het spreekuur van de diëtiste kunt u ook op locatie Baarn terecht. U wordt verwezen door een specialist van Meander Medisch Centrum en kunt terecht voor een voedings- en dieetadvies.

 

Fysiotherapie
Een fysiotherapeut helpt u bij klachten die te maken hebben met bewegen. Het doel van behandeling is om uw bewegend functioneren te verbeteren door onder andere oefeningen, begeleiding en voorlichting.

 


Gynaecologie
Voor algemene gynaecologische klachten is een afspraak mogelijk op de poli Gynaecologie in Baarn.Op verwijzing van de huisarts kunt u terecht op het spreekuur voor urine-incontinentie, dit is een gecombineerd spreekuur Urologie/Gynaecologie. Op dit spreekuur worden vrouwen met klachten van ongewild urine- en/of ontlastingverlies op één dag onderzocht door zowel de gynaecoloog als de uroloog. Diezelfde dag nog krijgt u de uitslagen van de onderzoeken en stelt de arts een behandelplan op.

 

Interne geneeskunde/MDL
Het specialisme Interne Geneeskunde/Maag-, Darm- en Leverziekten is breed. U kunt terecht voor een consult bij de oncoloog (kanker), nefroloog (nierziekten), endocrinoloog (hormoon- en stofwisselingstoornissen), hematoloog (bloedziekten), vasculair geneeskundige (vaten), maag-, darm- leverarts en diabetesverpleegkundige. Hiervoor heeft u een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig. Voor bepaalde onderzoeken dient u naar Meander Medisch Centrum in Amersfoort te gaan. In Baarn is ook het Endoscopisch Diagnostisch Centrum gevestigd. Het EDC richt zich op onderzoek naar darmkanker.

 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde en Allergologie
De KNO-artsen helpen u bij alle voorkomende KNO-problemen, zoals gehoorproblemen, allergieën, sinusitis (‘holtes’) klachten en oor- en keelontstekingen. Ook voor specifieke stemklachten kunt u terecht. Voor kinderen en hun ouders is er een speciaal kinder-avondspreekuur.

 

  • Duizeligheid

In Baarn vindt u tevens de polikliniek voor duizeligheidsklachten, in samenwerking met Pento, Audiologisch Centrum Amersfoort. Duizelige patiënten kunnen hier na een verwijzing door de huisarts terecht.

 

 

Laboratoriumonderzoek/bloed prikken
De medewerkers van het Klinisch Chemisch Laboratorium analyseren op verzoek van uw huisarts of medisch specialist lichaamsmateriaal als bloed, urine of ontlasting. Bloed laten prikken in Baarn is mogelijk op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

 

Longgeneeskunde
U kunt in Baarn terecht bij de longarts voor een eerste consult of herhaalconsult. Er is uitgebreid longfunctie-onderzoek mogelijk. Ook kunt u terecht op het longverpleegkundig spreekuur. Onderdeel hiervan is begeleiding bij het stoppen met roken. De longartsen werken nauw samen met de afdeling Sportgeneeskunde wat betreft longproblemen die samenhangen met inspanning. De lijnen zijn kort met andere specialisten, zoals de KNO-artsen (bovenste luchtwegen) en cardiologen (benauwdheid, longbloedvaten).

 

 

Neurologie/Neurochirurgie
Voor alle neurologische aandoeningen, zoals TIA, hernia, hoofdpijn, MS en epilepsie, kunt u terecht op het spreekuur bij de neuroloog in Baarn. Alle diagnostische mogelijkheden die voor de neuroloog van belang zijn, zijn hier aanwezig, zoals EEG- en EMG-onderzoek.

 

Oogheelkunde
Voor de complete oogheelkundige behandeling, inclusief alle benodigde operaties en complexe onderzoeken bent u in Baarn aan het juiste adres. Jaarlijks worden hier, naast 2.500 staaroperaties, veel andere oogoperaties verricht. Ook de behandeling van met name maculadegeneratie (veroudering van het netvlies) is de laatste jaren enorm verbeterd door nieuwe behandelmethoden. De polikliniek Oogheelkunde is voorzien van de nieuwste apparatuur, met pal ernaast een eigen Oogheelkundig Dagcentrum. Voor het eerste bezoek aan een oogarts kunt u doorgaans binnen een week terecht.

 

Vanwege de hoge kwaliteit van de behandelingen heeft het UMC Utrecht de oogartsen van Meander Medisch Centrum geselecteerd om oogartsen in opleiding de laatste kneepjes van het vak te leren. Tevens leiden wij technisch oogartsassistenten (TOA’s) op.

 

 

  • Oculenti Contactlenzen

Een contactlensspecialist van Oculenti Contactlenzen houdt op woensdagmiddag spreekuur op de polikliniek Oogheelkunde van locatie Baarn. Oculenti is gespecialiseerd in het aanpassen van contactlenzen voor medische indicaties. U kunt bij Oculenti ook terecht voor niet-medische, 'gewone' lenzen. 

 

Orthopedie
Voor behandeling van klachten op het gebied van het steun- en bewegingsapparaat, zoals bijvoorbeeld heup-, knie-, schouder-, voet- en handklachten, kunt u het spreekuur van de orthopedisch chirurg bezoeken. Niet alle patiënten kunnen terecht in Baarn vanwege het ontbreken van sommige faciliteiten, zoals de gipskamer. Botbreuken worden in Amersfoort behandeld.

 

Plastische, reconstructieve en handchirurgie
De plastisch chirurg behandelt een groot aantal aandoeningen, zoals beknelde zenuwen in de arm, hand of voet, huidafwijkingen inclusief huidkanker, aangeboren afwijkingen zoals afstaande oorschelpen of moedervlekken. Ingrepen zijn gericht op handchirurgie, mamma (=borst) chirurgie inclusief borstreconstructies, borstvergroting of -verkleining, cosmetische chirurgie, ooglidcorrecties, liposuctie en antirimpelbehandeling (vullers, botox). Veel behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook diverse behandelingen die niet door de zorgverzekering worden vergoed, zijn mogelijk tegen gunstige tarieven. Operaties vinden plaats in Amersfoort.

 

Radiologie
Op de afdeling Radiologie kunt u terecht voor standaard röntgenfoto’s, controle-mammografie en voor onderzoek met behulp van echografie en MRI. Een aanvraagformulier van huisarts of specialist is noodzakelijk.

 

Reumatologie
Alle poliklinische reumatologische zorg is mogelijk op locatie Baarn. Tijdens de spreekuren is altijd een reumaverpleegkundige aanwezig voor ondersteuning en voorlichting. Er is een goede samenwerking met verschillende praktijken voor fysiotherapie in Baarn en omgeving. Dagbehandeling en opnames vinden plaats in Meander Medisch Centrum te Amersfoort. Hebt u voor het eerst een afspraak bij de reumatoloog, dan krijgt u een bevestiging van de afspraak thuisgestuurd met daarbij een vragenlijst. Deze vult u voorafgaand aan het polibezoek in en neemt u mee. Hierdoor zijn uw persoonlijke gegevens snel voor ons beschikbaar en kunnen we u beter helpen.

 

Sportgeneeskunde
In locatie Baarn vindt u een vestiging van Sportmedische centra Plemper, meer informatie op www.sportkeuring.nl.

 

Urologie
Urologie is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van de nieren, urineleiders, blaas, prostaat, plasbuis en mannelijke geslachtsorganen. De uroloog behandelt niet alleen plasklachten bij mannen en vrouwen, maar voert ook operaties uit aan bijvoorbeeld nieren, blaas en prostaat. Er is in Baarn een polikliniek Urologie en er vindt functieonderzoek plaats voor urologische klachten. De urologen werken samen met gynaecologen en chirurgen voor optimale zorg bij bekkenbodemproblemen en urine- en/of ontlastingsincontinentie.