Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Thuiszorgwinkel Vegro, Expertisecentrum Hulpmiddelen

Rolstoel

Assortiment

  • Gratis lenen van hulpmiddelen via de Zorgverzekeringswet
  • Huren en kopen van hulpmiddelen, verpleegartikelen en wellness-producten
  • Servicepunt voor Bosman/ Onemed Wondverbandmateriaal voor het afhalen van bestellingen van verwijzers uit het ziekenhuis.

Neem voor een uitleen of verhuur uw legitimatie en zorgpas van de patiënt mee!

Openingstijden

Openingstijden

  • Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur
  • Zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
  • Krukken zijn buiten openingstijden ook te verkrijgen via de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost
Locatie

Locatie
In de centrale Laan van het ziekenhuis, nr. 27.

Contact en meer informatie

Contact en meer informatie

U kunt ook telefonisch of via de website hulpmiddelen bestellen!