Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

ANBI-status Meander Medisch Centrum

Stichting Meander Medisch Centrum (verder: Meander Medisch Centrum) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij schenken en giften aan Meander Medisch Centrum. Meer informatie over een ANBI kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

 

Kamer van Koophandel en RSIN
Meander Medisch Centrum is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 32082917 en het RSIN nummer is 809615873.

 

Contactgegevens
Bezoekadres: Maatweg 3, Amersfoort
Postadres: Postbus 1502, 3800 BM Amersfoort
Telefoon: 033 - 8505050
Website: www.meandermc.nl

 

Statutaire doelstelling
Meander Medisch Centrum heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit en de organisatie van de gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord

 

Missie en visie
Meander Medisch Centrum is er voor inwoners van de regio Amersfoort en (voor specifieke behandelingen) voor mensen buiten de regio. Door hen willen we worden gezien als partner in gezondheid. We vervullen die rol in samenwerking met anderen die voor onze doelgroep belangrijk zijn: mantelzorgers, zorgverleners in de eerste lijn, andere topklinische ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en overheid. Ook voor hen zijn we partner. In dat netwerk vervult Meander Medisch Centrum een specifieke, onmisbare functie. Deze opdracht is weergegeven in onze missie: ‘Meander Medisch Centrum, úw partner in gezondheid.’

 

Beleid
In ‘Koers Meander 2020: Steeds beter’ staan vijf lijnen naar de toekomst. Deze geven tot 2020 focus aan het handelen van de organisatie. Ze vormen de kern van bovenstaande visie en dragen direct of indirect bij aan de best mogelijke zorg voor patiënten.
• Gezondheid als centraal begrip
• Continu verbeteren op basis van indicatoren
• Financiering op basis van gezondheidswinst
• Altijd zoeken naar innovatie
• Het beste ziekenhuis

 

Bestuurssamenstelling
• Drs. ir. F.P. de Reij, voorzitter
• Drs. A.S. Posthouwer, lid

 

Beloningsbeleid
Voor de leden Raad van Bestuur hanteert Meander Medisch Centrum het beloningsbeleid van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de Zorg.
Medewerkers die in dienst zijn van Meander Medisch Centrum vallen onder de Cao Ziekenhuizen.
Op medisch specialisten die in dienst zijn van Meander Medisch Centrum is de AMS van toepassing.

 

Uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Zie publicaties