Z7_J168HAS0JGAB60AOUO8FP23005

Actions
Loading...

Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Disclaimer, privacy, copyright en colofon

DISCLAIMER
 
Zorgvuldigheid
Meander Medisch Centrum stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen en streeft naar actuele en foutloze informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.
 
De informatie, aangeboden op deze website, is bedoeld om de relatie tussen patient, dan wel bezoeker van de website en de arts aan te vullen, niet te vervangen.
 
Aansprakelijkheid
Meander Medisch Centrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat:
als gevolg van het gebruik van informatie die Meander Medisch Centrum op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar Meander op deze site verwijst.
 
PRIVACY
Meander Medisch Centrum vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Meander Medisch Centrum dan ook in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving. 
 
Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Communicatie van Meander Medisch Centrum.

 

COOKIEREGLEMENT

 

Wat zijn 'cookies'?

Meander Medisch Centrum gebruikt voor het verzamelen en analyseren van informatie over het gebruik van de website gebruikt zogenaamde ‘cookies’: kleine bestandjes die met pagina’s van een website worden meegestuurd en door uw browser worden opgeslagen.  Deze cookies leveren informatie op over de wijze waarop bezoekers www.meandermc.nl vinden, hoe ze door de site klikken en hoe ze de site weer verlaten. Meander Medisch Centrum gebruikt deze informatie om de website nog beter af te stemmen of de behoeften van de bezoekers, bijvoorbeeld door veel geraadpleegde pagina’s makkelijk vindbaar te maken.

Door cookies te gebruiken weet Meander Medisch Centrum bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken en wat de populairste pagina’s zijn. De website wordt mede op basis van deze gegevens bijgewerkt en verbeterd.

 
Twee soorten ‘cookies’
Meander Medisch Centrum gebruikt twee soorten cookies: functionele en niet-functionele.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te kunnen laten functioneren. Bijvoorbeeld door uw taalinstellingen of uw ingevulde (persoonlijke) gegevens op te slaan.
  • Niet-functionele cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te kunnen analyseren.

 

Waar gebruikt meandermc.nl niet-functionele cookies voor?

  • Om YouTube-video’s te tonen. Meandermc.nl sluit YouTube-video’s in ‘privacymodus’ in. YouTube plaatst alleen cookies als u een YouTube-filmpje afspeelt. 
  • Google Analytics. De code van deze software slaat cookies op om gegevens te verzamelen die de makers van de website inzicht geven in onder meer het verkeer naar en op de website. Hiermee doen we onderzoek naar hoe onze site wordt gebruikt om zo de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Voor Google Analytics heeft Meander Medisch Centrum een bewerkersovereenkomst afgesloten. Het Meander Medisch Centrum gebruikt de met behulp van cookies verzamelde informatie niet voor een ander of commercieel doel.

 

 

Cookiewetgeving

Sinds 5 juni 2012 is de gewijzigde Telecommunicatiewet van kracht. Deze wet bepaalt dat websites bezoekers moeten informeren en toestemming vragen voordat zij een cookie of andere gegevens uitlezen op de computer, laptop, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat met internettoegang van de bezoeker. Deze regel geldt alleen voor cookies die niet noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren.

 

Accepteren of weigeren van cookies op www.meandermc.nl 
Om te voorkomen dat een bezoeker bij elk bezoek aan een website toestemming moet geven, is het toegestaan om daarvoor een cookie te gebruiken. De website van Meander Medisch Centrum plaatst deze zogenaamdetracking acceptatie cookie bij een bezoeker van de site zodra de bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven door te klikken op Accepteren.

 

Toestemming?
Deze toestemming wordt gevraagd onderaan de pagina zolang een bezoeker niet eerder toestemming heeft gegeven. De tracking acceptatie cookie, waarin het antwoord van de bezoeker op de toestemmingsvraag wordt vastgelegd en die wordt opgeslagen in de browser van de bezoeker, heeft een geldigheid van een jaar. Een jaar na het al dan niet accepteren van cookies zal de website opnieuw vragen of de bezoekers cookies wil accepteren of weigeren.

Na het al dan niet toestemming geven verdwijnt de balk met de vraag om toestemming. Bezoekers die verschillende browsers gebruiken zullen voor elke browser de vraag moeten beantwoorden. Zolang de vraag onbeantwoord blijft, komt de balk met de vraag terug op elke pagina.

 

  • Accepteren van cookies: alle volgende bezoeken van de bezoeker aan www.meandermc.nl zullen worden geregistreerd gedurende maximaal 365 dagen.
  • Weigeren van cookies: voor de betreffende bezoeker worden de volgende bezoeken aan de website niet geregistreerd gedurende maximaal 365 dagen.

 

Indien een bezoeker alle cookies of alleen de cookies van de www.meandermc.nl verwijdert of de browser opnieuw installeert, komt de vraag weer terug bij het eerstvolgende bezoek aan de website.

Indien de browser van de bezoeker geen javascript gebruikt, zal de balk met de cookie-vraag niet worden getoond; het bezoek aan de site wordt in dit geval niet geregistreerd.

 

Welke cookies gebruikt Meander Medisch Centrum?
Hieronder vindt u een overzicht van de functionele cookies die op http://www.meandermc.nl worden gebruikt.

 

Door Naam cookie Doel
Meander AcceptedCookies Kan waar of onwaar zijn, bepaalt of de vraag over cookies nog wordt gesteld

 

De volgende niet-functionele cookies zijn in gebruik:

 

Door Naam cookie Doel
Google Analytics* __utma Bepalen van het aantal unieke bezoekers.
Google Analytics* __utmb Actief houden van de gebruikerssessie.
Google Analytics* __utmc Bepalen sessie-status.
Google Analytics* __utmt Bepalen type request
Google Analytics*  __utmz  Identificeren van de referentiewebsite die door de bezoeker wordt gebruikt omwww.meandermc.nl te bereiken
YouTube*    Youtube plaatst een of meerdere cookies bij afspelen van een film.

 

 * Voor het privacyreglement van Google Analytics kijkt u op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

 

Youtube plaatst ook cookies als u een filmpje, aangeboden in de website, afspeelt.

 

Weigeren en verwijderen cookies
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de instellingen te wijzigen. U kunt de cookies handmatig verwijderen, automatisch verwijderen of weigeren, allemaal tegelijk of per site.

Instructies over het beheren en verwijderen van cookies in de diverse browsers vindt u ophttp://support.microsoft.com/gp/cookies/nl.

 

Meander Medisch Centrum en andere websites

Meander Medisch Centrum is niet verantwoordelijkheid voor het gedrag van partijen waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.
 
COPYRIGHT
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Meander Medisch Centrum worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan communicatie@meandermc.nl.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Meander Medisch Centrum en van derden rusten. Het is daarom niet toegestaan om, zonder toestemming van Meander Medisch Centrum, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen. 

 

Onafhankelijk
Deze website wordt gefinancierd uit algemene middelen van Meander Medisch Centrum. Onze site toont geen enkele vorm van advertenties en/of reclame. Voor meer informatie verwijzen wij naar het financiële jaarverslag. Ook de medische informatie op deze website wordt niet beinvloed door de wijze van financiering. 
 
Wijzigingen
Meander Medisch Centrum behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de disclaimer.
 
COLOFON
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij de inzet van medewerkers en specialisten van Meander Medisch Centrum.
Reacties betreffende de website kunt u richten aan communicatie@meandermc.nl

 

Web- en eindredactie: Afdeling Communicatie Meander Medisch Centrum