Wetenschappelijk onderzoek

Contact Wetenschapsbureau
Binnen Meander Medisch Centrum hebben wij een Wetenschapsbureau. De verantwoordelijke functionaris is mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong. Voor vragen over het opzetten van wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met Meander Medisch Centrum kunt u contact met haar opnemen:

 • PCM.Pasker@meandermc.nl
 • Tel. 033 - 850 1299
 • Aanwezig maandag, donderdag en vrijdag en in de oneven weken op dinsdag.

 

Jaarverslag Wetenschapsbureau

 

Tijdschrift 'Wetenschap in Meander'

Tweemaal per jaar verschijnt het magazine Wetenschap in Meander, over wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum. Het blad wordt verspreid onder o.a. medisch specialisten, aios, verpleegkundigen, huisartsen en geïnteresseerden. 

 

 

Meander Wetenschapssymposium
Ieder jaar houdt Meander in het voorjaar een Wetenschapssymposium (medio maart/april). Dit symposium is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers, aios en alle huisartsen in de regio Eemland. Ook paramedici en verpleegkundigen zijn hierbij van harte uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren.

In 2020 vindt het symposium plaats op 12 maart. Lees meer over het Wetenschapssymposium 2020.

Toetsing wetenschappelijk onderzoek
Om wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum te mogen verrichten, dient bij WMO-plichtig onderzoek (onderzoek vallend onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen) een in Nederland erkende METC (Medisch Ethische ToetsingsCommissie) een positief oordeel af te geven. Zie hiervoor ook www.CCMO.nl (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).

 

MEC-U

Eigen initiatief WMO-plichtig onderzoek dient te worden getoetst door de MEC-U, Medical research Ethics Committees United, een regionale commissie waarin onder meer Meander Medisch Centrum participeert. Secretariaat MEC-U: Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, www.MEC-U.nl, e-mail: info@mec-u.nl. De commissie bepaalt bij twijfel ook of een studie WMO-plichtig is. 

 

Toestemming Raad van Bestuur
Alvorens onderzoek (al dan niet WMO-plichtig) in Meander Medisch Centrum van start mag gaan, is toestemming van de Raad van Bestuur noodzakelijk. Deze toestemming wordt gebaseerd op:

 • een positief advies van de commissie TWO inzake de haalbaarheid van het verrichten van dit onderzoek in Meander Medisch Centrum;
 • een positief advies van de afdeling Financiën&Control, die de eventuele financiële consequenties van het aangevraagde onderzoek beoordeelt;
 • een oordeel van de jurist over het eventuele contract.

Aanmelden voor toetsing gebeurt via Castor SMS


Administratieve gegevens
De commissie TWO heeft haar secretariaat in Meander Medisch Centrum in Amersfoort, p/a Meander Academie, M-gebouw, 2e verdieping, Wetenschapsbureau@meandermc.nl

Leden commissie TWO:

 • Drs. M.H.M. Steeghs, ziekenhuisapotheker, voorzitter
 • Mw. dr. S.K. Klein, internist, lid
 • Dhr. G. Palmboom, ethicus, lid
 • Mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong, lid
 • Mw. dr. N.L. Hennequin-Hoenderdos, secretaris, tel. 033 - 850 2861.


Procedure en aanvraagformulier
Raadpleeg de procedure voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum.

 

Standaard patiënteninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek

U kunt gebruik maken van de standaard patiënteninformatie voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek en de toestemmingsverklaring.