Palliatief Adviesteam

Meander Medisch Centrum beschikt sinds enkele jaren over een Palliatief Adviesteam. Het team bestaat uit ervaren en gespecialiseerde consulenten vanuit verschillende disciplines. Zij hebben expertise opgebouwd op het gebied van palliatieve zorg.

 

Iedere behandelaar in het ziekenhuis kan het Palliatief Adviesteam om ondersteuning en advies vragen bij de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase. Het adviesteam neemt de zorg niet over.
Het team is zeven dagen in de week bereikbaar. 

 

De verschillende disciplines in het Palliatief Adviesteam zijn:

 • verpleegkundig specialist
 • internist-oncoloog
 • longarts
 • neuroloog
 • anesthesioloog
 • geriater
 • psycholoog
 • geestelijk verzorger
 • ethicus
 • enkele zorgverleners uit de eerste lijn, zoals een huisarts en specialist ouderengeneeskunde.

 

Bekijk de leden van het Palliatief Adviesteam van Meander Medisch Centrum

 

Het Palliatief Adviesteam biedt advies bij:

 • lichamelijke klachten, bijvoorbeeld pijn, benauwdheid, misselijkheid, vermoeidheid, jeuk
 • emotionele problemen zoals, angst, somberheid of eenzaamheid
 • vragen om ondersteuning bij het overwegen van belangrijke beslissingen, zoals het doorgaan of afzien van een behandeling
 • vragen rondom het levenseinde, wat hierin nog van waarde is en wat de wensen hierin zijn
 • zorgen over het omgaan met de situatie en zorgen om naasten
 • levensvragen of existentiële problemen
 • vragen over palliatieve sedatie en euthanasie
 • vragen over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, hospice en in de thuissituatie
 • hulp en informatie voor naasten, zoals partner en (klein-)kinderen
 • vragen over de stervensfase
 • Advance Care Planning

 

Hoe verloopt de procedure?

 • De arts of verpleegkundige vraagt een consult aan bij het Palliatief Adviesteam.
 • De verpleegkundig specialist van het adviesteam bezoekt nog dezelfde dag de patiënt. Familie/naasten zijn hierbij welkom.
 • Er vindt een overleg plaats met de consult-aanvrager.
 • Na verheldering van het probleem en multidisciplinair overleg (MDO) volgt advies.
 • Het beleid wordt dagelijks geëvalueerd.
 • Wekelijks vindt een groot MDO plaats met het volledige Palliatief Adviesteam.