Commissie kindermishandeling en huiselijk geweld

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling. Hieronder wordt ook verstaan: seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

 

De commissie kindermishandeling en huiselijk geweld van Meander Medisch Centrum is gericht op de onderwerpen van de meldcode en zet zich in voor het vroegtijdig signaleren van deze onderwerpen. Dat doen we door het ontwikkelen van protocollen, het geven van scholingen, maandelijkse casuïstiekbesprekingen en nog veel meer.

 

De commissie bestaat uit: een voorzitter, kinderarts, traumachirurg, geriater, SEH-arts, medisch maatschappelijk werk, teammanagers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SymforaMeander) en de coördinator Meldcode.

 

Tevens organiseert de commissie twee maal per jaar een focusbespreking. Daarin wordt de focus gelegd op een van de onderwerpen van de meldcode. Deze focusbesprekingen zijn soms ook voor externe deelnemers toegankelijk.

 

Lees voor meer informatie de patiëntfolder ‘Patiënten in veilige handen bij het vermoeden van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling’’.

 

Voor meer informatie voor professionals kunt u mailen naar: meldcode@meandermc.nl.