Gynaecologie en Verloskunde

 

De maatschap Gynaecologie van Meander Medisch Centrum bestaat uit dertien gynaecologen. Alle gynaecologen zijn generalisten en hebben daarnaast één of meerdere aandachtsgebieden (zie Artsen/Zorgverleners in het linker menu). De meeste gynaecologen dragen bij aan de afdeling Meander Moeder Kind.

Locaties
Zowel de poliklinische als de klinische patiëntenzorg van het specialisme Gynaecologie & Verloskunde vindt plaats in Meander Medisch Centrum. Op locatie Baarn wordt ook poliklinische gynaecologische zorg en dagbehandeling aangeboden.

Diagnostiek
Voor het aanvragen van eerstelijns onderzoek kunt u terecht bij Meander Diagnostisch Centrum. Kijk op www.dcmeander.nl.

 

Speciaal telefoonnummer voor huisartsen/verwijzers

U kunt ons bereiken via een speciaal telefoonnummer voor de 1e lijn. Lees meer


ZorgDomein
Uw patiënten kunt u efficiënt en veilig digitaal verwijzen naar een specialist van Meander Medisch Centrum via ZorgDomein.

Werkafspraken
Voor de samenwerking tussen 1e en 2e lijn zijn transmurale regionale afspraken gemaakt. Hiervoor werken Meander Medisch Centrum en Medisch Coördinerend Centrum Eemland samen. Raadpleeg de werkafspraken.


Verbonden aan
Bekkenbodemzorg
Algemene Gynaecologie
Meander Moeder Kind
Oncologische Gynaecologie
Urogynaecologie
Verloskunde
Voortplantingsgeneeskunde