Spoedeisende Hulp

Op de SEH worden veel patiënten in acute situaties opgevangen. Als de patiënt met de ambulance komt en instabiel is, zal de CPA (Centrale Post Ambulance) dit doorgeven aan de afdeling SEH, zodat de verpleegkundigen een geschikte behandelkamer vrij kunnen maken en de nodige specialisten alvast kunnen oproepen. Als de patiënt stabiel is, maar wel aan monitorbewaking ligt, is het prettig dat dit aan de SEH gemeld wordt, zodat er bij drukte geschikte ruimte vrij gemaakt kan worden.

Behandelkamers
De SEH heeft meerdere behandelkamers, waaronder twee traumakamers, een reanimatiekamer en een speciale kamer voor de opvang van zieke kinderen.

Verwijzen
Als een huisarts een patiënt acuut wil verwijzen naar de SEH, neemt hij of zij contact op met de betreffende specialist waarvoor de patiënt ingestuurd wordt.

Patiënten met kleine traumatologie kan de huisarts rechtstreeks met een verwijsbrief naar de SEH sturen. Aan de hand van de verwijsbrief kan de verpleegkundige zonodig vast röntgendiagnostiek aanvragen. Hierdoor wordt de wachttijd van de patiënt verkort. Tevens kunnen huisartsen tijdens kantooruren röntgendiagnostiek aanvragen bij de afdeling Radiologie. Bij fracturen worden patiënten doorverwezen naar de SEH voor behandeling.

SEH-team
Op de SEH werken (SEH-)artsen samen met SEH-verpleegkundigen en doktersassistenten. Alle artsen en verpleegkundigen hebben een specialistische opleiding gevolgd voor de opvang van trauma's en spoedeisende zorg.

De afdeling SEH van Meander Medisch Centrum maakt onderdeel uit van het Centrum voor Spoedzorg.

 


Verbonden aan
Centrum voor Spoedzorg