Speerpunten

Speerpunten van de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn:

 

  • Expertisecentrum radionuclidentherapie van botmetastasen. De Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) hebben Meander Medisch Centrum dit predikaat verleend in 2013. Kankerpatiënten met pijnlijke uitzaaiingen in de botten kunnen behandeld worden met Rhenium-188-HEDP. Dit is even effectief als uitwendige bestraling, kan poliklinisch toegediend worden en heeft als voordeel dat alle uitzaaiingen tegelijk behandeld worden. De bijwerkingen zijn gering en de werking treedt al na een tot twee dagen op. Studies hebben aangetoond dat herhaalde behandeling een betere overleving en kwaliteit van leven geeft.
  • Erkend PET/CT centrum.
  • Landelijk bekend als expertisecentrum voor lymfscintigrafisch onderzoek.
  • Erkend opleidingsinstituut voor nucleair geneeskundigen Zie: http://www.nvng.nl/.
  • Wetenschappelijk onderzoek: zowel landelijk als internationaal.
  • Cardiologie: begin 2014 is gestart met PET/CT hartonderzoek door middel van Rubidium: een zeer gevoelige methode om tekorten in de bloedvoorziening van de hartspier op te sporen. Met name hartziekten bij vrouwen kunnen via deze methode eerder opgespoord worden.