Doelstellingen

Doelstellingen van de afdeling Nucleaire Geneeskunde zijn:

 

  • Het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, door het bieden van beeldgestuurde nucleaire diagnostiek (molecular imaging) en nucleaire therapie (targeted radionuclide therapy). Door de ontwikkeling van tumor specifieke tracers leent de Nucleaire Geneeskunde zich bij uitstek voor een bepalende rol bij de zogenaamde “personalized medicine”.
  • Het continu verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening en het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de nucleaire geneeskunde, door het uitvoeren van wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek.
  • Het opleiden van medisch nucleair werkers en nucleair geneeskundigen. In 2008 heeft de afdeling een A-opleiding nucleaire geneeskunde verkregen. In 2010 is de afdeling wederom succesvol gevisiteerd voor een totale opleiding tot nucleair geneeskundige voor de duur van vijf jaar. De afdeling is een van de vier niet-academische opleidingen die een status van een gehele opleiding heeft verkregen.