Nucleaire Geneeskunde

Het medisch specialisme Nucleaire Geneeskunde wordt gekenmerkt door het gebruik van radioactief gemerkte stoffen voor de diagnostiek en de therapie van patiënten. Deze stoffen, radiofarmaca genoemd, zijn verbindingen van een (veelal) lichaamseigen stof met een radioactieve stof.

Diagnostiek
De Nucleaire Geneeskunde kent voornamelijk diagnostische toepassingen.
Nucleair-geneeskundige diagnostiek heeft een unieke plaats te midden van andere medische beeldvormende modaliteiten, in die zin dat primair de functie van organen in beeld wordt gebracht — en dan ook nog gekwantificeerd. Deze functionele meetgegevens worden met geringe hoeveelheden radioactief materiaal verkregen, zodat het stralingsrisico zeer beperkt is. Deze vorm van diagnostiek is niet beperkt tot één ziektebeeld of één orgaan; vele tientallen functiestoornissen kunnen in vrijwel alle orgaansystemen worden opgespoord.

Behandelingen
Nucleaire Geneeskunde krijgt een steeds belangrijker plaats in de behandeling van benigne, maar vooral ook maligne aandoeningen. Radiofarmaca worden dan ook veelvuldig voor therapie toegepast. De straling wordt in deze gevallen juist gebruikt om cellen te beschadigen of zelfs te doden.

De meeste behandelingen zijn in opzet curatief, dat wil zeggen dat de behandeling als doel heeft de patiënt te genezen. Daarnaast worden er ook radiofarmaca toegepast in een palliatieve setting. Met andere woorden: de behandeling wordt gegeven met het doel klachten van de patiënt te verzachten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de toepassing van radiofarmaca bij botuitzaaiingen, waarbij pijnbestrijding wordt bewerkstelligd.

Samenwerking apothekers, klinisch fysicus en radiologen
De radionucliden of radiofarmaca vallen onder de geneesmiddelenwet. Hiervoor zijn de apothekers (drs R. Lange) verantwoordelijk. De klinisch fysicus (ir L. van de Berg) is verantwoordelijk voor het handhaven van de Kernenergiewet. Tevens is hij verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de apparatuur. Dankzij de geïntegreerde beeldvormingstechnieken (PET/CT en SPECT/CT) is er een intensieve samenwerking met de radiologen. Organisatorisch is er een gezamenlijke afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde.

Meer informatie


Direct telefoonnummer
Wilt u overleggen over een verwijzing of uitslag? Belt u dan 033 - 850 87 01 (exclusief telnr voor de 1e lijn). U wordt via dit nummer 24 uur per dag, 7 dagen per week zo snel mogelijk doorverbonden met de juiste specialist of afdeling.

Diagnostiek
Voor het aanvragen van eerstelijns onderzoek kunt u terecht bij Meander Diagnostisch Centrum. Kijk op http://www.dcmeander.nl.

Locatie
De nucleair geneeskundigen zijn werkzaam in Meander Medisch Centrum en op locatie Nijkerk (ureumademtest).

ZorgDomein
Uw patiënten kunt u efficiënt en veilig digitaal verwijzen naar een specialist van Meander Medisch Centrum via ZorgDomein.

Werkafspraken
Voor de samenwerking tussen 1e en 2e lijn zijn transmurale regionale afspraken gemaakt.
Raadpleeg de werkafspraken.


Verbonden aan
Expertisecentrum Radionucliden
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde