Transmurale samenwerking

Meander werkt samen met verschillende partijen om de kwaliteit van de oncologische zorg hoog te houden.

Oncologiecommissie
Medisch specialisten, huisartsen, psychosociaal hulpverleners, verpleegkundig specialisten oncologie en zorgeenheidsmanagers uit Meander en het Integraal Kankercentrum Nederland hebben zich verenigd in de Oncologiecommissie. Samen streven zij naar optimaal beleid voor de oncologische zorgverlening in Meander.

Netwerk Verpleegkundigen Oncologie
Meander heeft ook een Netwerk Verpleegkundigen Oncologie. In dit overleg bespreken de verpleegkundig specialist oncologie, de oncologieverpleegkundigen, mammacareverpleegkundigen van de diverse afdelingen en thuiszorg verpleegkundigen de nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten het ziekenhuis, zoeken ze oplossingen voor knelpunten en stemmen ze kwaliteitsverbetering met elkaar af om te komen tot uniforme richtlijnen.

VOS/FASE 2-groep
De VOS/FASE 2-groep bestaat uit verpleegkundigen van het oncologisch spreekuur, verpleegkundig specialisten oncologie, de internisten/oncologen/hematologen, zorgeenheidsmanagers en vertegenwoordigers van het IKMN. Zij informeren elkaar over de studies die in Meander en daarbuiten gegeven worden en zorgen voor een optimale samenwerking bij het poliklinische spreekuur.

UMC Utrecht
Meander werkt nauw samen met het UMC Utrecht. Onder meer door de wekelijkse oncologiebespreking, waarin behandelaars van Meander en het UMC de behandeling van en zorg aan individuele patiënten bespreken. Tijdens zo'n bespreking wordt het behandelplan voor elke individuele patiënt vastgesteld aan de hand van landelijke protocollen.

Helen Dowling Instituut en Toon Hermans Huis
Meander heeft contacten met onder meer het Helen Dowling Instituut in Utrecht en het Toon Hermans Huis in Amersfoort. Beiden zijn gespecialiseerd in psychosociale begeleiding van kankerpatiënten.