Checklist slecht-nieuwsgesprek

Slecht-nieuwsgesprekken vinden plaats:

 • bij het vermoeden van de diagnose;
 • bij het vaststellen van de definitieve diagnose;
 • bij progressie of recidief van de ziekte;
 • indien duidelijk is dat de behandeling geen effect (meer) heeft;
 • indien verder behandelen niet zinvol is;
 • indien er verandering nodig is in de leefsituatie;
 • indien de patiënt overleden is;
 • indien de overledene in aanmerking komt voor donatie.

 

1 voorbereiding

inhoud gesprek

 • voorgeschiedenis, resultaten van onderzoek,
 • diagnose en behandelvoorstel/vervolgtraject zijn aangevraagd/bekend
 • schriftelijke informatie/telefoonnummer zit in het dossier

 

organisatie

 • afspraak met alle gesprekspartners is gemaakt
 • alle gesprekspartners zijn op de hoogte van tijd en locatie
 • rustige ruimte met privacy is gereserveerd
 • telefoon is doorgeschakeld of afgegeven
 • tolk geregeld bij taalbarrière (via telefooncentrale)

 

2 uitvoering

 • samenvatting van voorgeschiedenis, resultaten van onderzoek, diagnose, behandelvoorstel
 • vervolgtraject is besproken
 • zonodig is vervolggesprek gepland

 

3 nazorg

 • opvang en nazorg zijn aangeboden
 • patiënt* weet met wie hij/zij contact op kan nemen
 • indien van toepassing is schriftelijke informatie meegegeven

 

4 rapportage

medisch/verpleegkundig EPD

 • aanwezige gesprekspartners
 • mondelinge en schriftelijke informatie, tijdens het gesprek gegeven (zie uitvoering)
 • gemaakte afspraken
 • reacties, emoties en behoeften van patiënt*

 

5 overdracht

 • Bij definitieve diagnose, recidief, verwijzing naar andere specialist of ernstige verslechtering wordt de huisarts geïnformeerd, telefonisch (via 5050) of via Edifact binnen 24 uur na gesprek
 • Bij palliatieve fase wordt huisarts geïnformeerd, telefonisch (via 5050)of via Edifact of brief binnen 48 uur na gesprek
 • Bij einde behandeltraject wordt huisarts geïnformeerd via Edifact of brief binnen 48 uur na gesprek.
 • Bij overlijden wordt huisarts z.s.m. gebeld op de eerstvolgende ochtend (werkdag), i.i.g. binnen 24 uur.
 • eventuele vervolgdisciplines zijn geïnformeerd

 

6 evaluatie

 • Naar behoefte van gesprekspartners

 

* Daar waar gesproken wordt over patiënten kan – afhankelijk van het soort slecht-nieuwsgeprek  familie/naasten/ vertegenwoordigers gelezen worden.