Oncologie (kanker)

Oncologie betekent intensieve complexe multidisciplinaire zorg. De zorg wordt steeds gespecialiseerder en steeds gedifferentieerder. 

 

In Meander is ervoor gekozen de oncologische patiënt op de afdeling van zijn eigen specialisme te behandelen. Alleen de chemotherapie vindt geconcentreerd plaats binnen de Interne Geneeskunde. Binnen de Longgeneeskunde en Urologie vindt dit wel binnen de eigen afdeling plaats. Hierbij werkt Meander volgens de landelijke oncologische richtlijnen.

 

Oncologische revalidatie
Volwassen mensen met kanker die de primaire behandeling hebben afgerond, maar klachten houden zoals vermoeidheid en psychosociaal disfunctioneren, biedt Meander een multidisciplinair oncologisch revalidatieprogramma aan.


Oncologiebespreking
Om tot de juiste keuze van behandeling te komen wordt in principe iedere (nieuwe) patiënt besproken in de oncologiebespreking. Hierbij zijn ook artsen (bijvoorbeeld een medisch oncoloog en radiotherapeut) van het UMC Utrecht aanwezig. De algemene oncologiebespreking vindt wekelijks plaats. De huisarts wordt in principe voor die bespreking uitgenodigd. Daarnaast worden er specifieke oncologiebesprekingen gehouden voor bijvoorbeeld hematologie, longgeneeskunde en gynaecologie.

 

Om de kwaliteit van de oncologische zorg hoog te houden, werkt Meander samen met verschillende organisaties.

 

Film: Immunotherapie in Meander

Meander Medisch Centrum heeft de expertise in huis voor het toedienen van immunotherapie bij kanker.

Wat is de werking? Welke patiënt komt in aanmerking en wat kunnen de bijwerkingen zijn? Op deze vragen geven onze specialisten antwoord.