Operatiekamercomplex

In het operatiekamercomplex (OKC) worden alle planbare en acute operaties verricht die anesthesiologische ondersteuning nodig hebben. Het OKC van Meander Medisch Centrum heeft veertien operatiekamers: tien in Amersfoort en vier in Baarn.

Alle planbare operaties worden tussen 8 en 16 uur uitgevoerd. Daarnaast worden er buiten kantooruren en in de weekenden acute operaties verricht. In Baarn vinden alleen planbare operaties plaats. Hier verblijven patiënten na de operatie maximaal vijf dagen in het ziekenhuis. Heel veel ingrepen zijn echter in dagverpleging: de patiënt kan al op de dag van de operatie weer naar huis.

Recovery
Op beide locaties bevindt zich een Recovery (uitslaapkamer), waar patiënten na hun operatie gedurende een bepaalde periode intensief bewaakt worden en bij kunnen komen van de operatie. Door goede observatie, pijnbestrijding, misselijkheidbestrijding en wondcontrole werken we toe naar een stabiele situatie, zodat de patiënt weer snel terug kan naar de verpleegafdeling.

Samenwerking
Op het operatiekamercomplex werken veel specialismen nauw met elkaar samen. Een team van anesthesie- en chirurgiemedewerkers bereiden het werk voor, assisteren en werken samen met snijdend specialisten en anesthesiologen om een operatie soepel te laten verlopen. Dit team wordt onder meer ondersteund door het management, recoverymedewerkers, facilitair assistenten en afdelingssecretaresses voor de administratieve ondersteuning. Zo draagt iedereen een belangrijk steentje bij om elke dag opnieuw het werkproces op het OK-complex optimaal te laten verlopen.

Veiligheidschecklist voor operatiepatiënten in Meander Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum werkt aan veilige zorg rondom operaties. Daarom gebruiken we een uitgebreide veiligheidschecklist bij operaties. Deze checklist bevat alle controles die moeten zijn uitgevoerd voor de operatie, tijdens en vlak na de ingreep en voor het ontslag uit het ziekenhuis. Lees verder