Neurologie

Aandachtsgebieden
De neurologen van Meander Medisch Centrum zijn gespecialiseerd in één of meer van de volgende aandachtsgebieden:

 • CVA
 • de ziekte van Parkinson
 • multiple sclerose
 • epilepsie
 • zenuwbeknellingen (bijvoorbeeld een hernia in de nek of rug)
 • hersentumoren
 • hoofdpijn
 • slaapstoornissen

Onder Artsen/Zorgverleners ziet u welke arts welk aandachtsgebied heeft.

Direct telefoonnummer
Wilt u overleggen over een verwijzing of uitslag? Belt u dan 033 - 850  8701 (exclusief telnr voor de 1e lijn). U wordt via dit nummer 24 uur per dag, 7 dagen in de week zo snel mogelijk doorverbonden met de juiste specialist of afdeling.

Spreekuren
De 10 neurologen van Meander Medisch Centrum houden algemene spreekuren in Meander Medisch Centrum Amersfoort, Baarn, Barneveld en Nijkerk. Er zijn daarnaast ook specifieke spreekuren voor bijvoorbeeld hoofdpijn, multiple sclerose, ziekte van Parkinson, kinderneurologie en behandelingen met botulinetoxine.

Onderzoeken
In Amersfoort en Baarn is een afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) voor specifieke neurologische aanvullende onderzoeken:

 • spieronderzoek (EMG)
 • onderzoek van de bloedvaten (duplex)
 • en onderzoek van de hersenen (EEG)


Verpleegafdelingen
De verpleegafdelingen Neurologie bevinden zich in Meander Medisch Centrum Amersfoort en Baarn. In Baarn is een kleinere afdeling Neurologie. Omdat Meander Medisch Centrum Baarn in het weekend gesloten is, vinden hier voornamelijk kortdurende opnames en dagbehandelingen plaats.

Samenwerking neurochirurgen
De vakgroep Neurologie werkt nauw samen met neurochirurgen uit het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De neurochirugen opereren in Meander Medisch Centrum Amersfoort en Baarn. Ook houden zij op deze locaties poliklinisch spreekuur.

ZorgDomein
Uw patiënten kunt u efficiënt en veilig digitaal verwijzen naar een neuroloog van Meander Medisch Centrum via ZorgDomein.

Werkafspraken
Voor de samenwerking tussen 1e en 2e lijn zijn transmurale regionale afspraken gemaakt.


Verbonden aan
CVA-centrum
Meander Slaap Waak
Rugcentrum