Gastroscopie

Voor het onderzoek

Voor het doorverwijzen van een gastroscopie heeft u een bruin aanvraagformulier nodig. Deze zijn op te vragen bij de koerier van het Meander Diagnostisch Centrum. U kruist hierop het gewenste onderzoek aan en geeft het formulier aan uw patiënt mee.

 

U kunt voor uw patiënt een afspraak maken via het algemene telefoonnummer voor verwijzers. Ook voor cito-aanvragen kunt u hier terecht, vraagt u naar de dienstdoende radioloog. Patiënten kunnen ook zelf bellen voor een afspraak naar telefoonnummer 033 - 850 8700.

 

Na het onderzoek

De uitslag van het onderzoek wordt door de specialist direct met de patiënt besproken. De patiënt krijgt een schriftelijk verslag mee, dat hij of zij dient af te geven in uw praktijk.

 

Indien er een PA-biopt is afgenomen, wordt de uitslag binnen vier dagen via Edifact naar uw HIS verzonden of indien u dit heeft aangegeven via een brief. Ook is de uitslag direct te raadplegen via KIWI.