Longfunctieonderzoek

Voor het onderzoek
Indien u bij een patiënt de vraagstelling ‘verdenking astma, allergisch astma of COPD’ heeft, kunt u uw patiënt aanmelden voor het longfunctieonderzoek. Kruist u op het bruine MDC formulier Spirometrie aan. Geeft u het formulier mee aan uw patiënt. Uw patiënt dient zelf een afspraak te maken voor het onderzoek. Hij of zij krijgt indien gewenst een bevestiging van de afspraak en een brochure opgestuurd.

 

Tijdens het onderzoek

Het onderzoek begint met een spirometrie gevolgd door een bodyplethysmografie. Na elk onderzoek wordt bekeken welk onderzoek aanvullend nodig is om aan de vraagstelling te voldoen. In totaal duren de onderzoeken ongeveer een uur. Na het onderzoek heeft de patiënt een gesprek met de longarts over de uitkomsten.

 
Na het onderzoek
Na het onderzoek krijgt uw patiënt een verslag van het onderzoek mee. In dit verslag staat de diagnose en het behandeladvies. Uw patiënt geeft dit af in uw praktijk.