Fietsergometerproef

Voor het onderzoek

Vult u het digitale verwijsformulier fietsergometrie in, print deze uit en faxt u deze naar polikliniek cardiologie, faxnummer 033 – 850 78 44. U kunt ook een verwijsbrief maken waarin alle gegevens staan vermeld. Een medewerker van de polikliniek neemt binnen twee werkdagen contact op met uw patiënt om de afspraak te maken. In dit eerste gesprek worden de voorbereidingen besproken.

 

Tijdens het onderzoek

Indien er tijdens het onderzoek afwijkende waarden worden gemeten, waarbij directe interventie nodig is, wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht door de cardioloog. 

 

Na het onderzoek

Uw patiënt krijgt de uitslag van de fietsproef direct mee van de cardioloog. De uitslag en het advies zijn binnen drie dagen ook te raadplegen in het programma KIWI. Indien u heeft aangegeven de uitslagen ook op papier te ontvangen, houdt u dan rekening met een mogelijke vertraging.