Echocardiografie (pilot)

Voor het onderzoek

Echocardiografie is een onderzoek dat zicht geeft op de functie van het hart.

U maakt een verwijsbrief aan in uw HIS met daarop VERWIJSFORMULIER HUISARTSEN ECHOCARDIOGRAFIE en faxt dit naar de poli cardiologie 033 – 8507844.

Uw patiënt wordt binnen 2 dagen gebeld en krijgt binnen 2 weken een afspraak.

 

Na het onderzoek

De uitslag wordt direct na het onderzoek via edifact aan u verzonden met advies, zonodig t.a.v. antistolling of endocarditisprofylaxe. Indien een consult bij de cardioloog nodig is, wordt hiervoor meteen een afspraak gemaakt.

Indien u heeft aangegeven de uitslag ook op papier te ontvangen, houdt u dan rekening met een mogelijke vertraging.

Zie voor verdere informatie de MCCE regionale werkafspraak Echocardiografie.